znaki ADR Drukuj Email
Normy prawne w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych
transport drogowy
ADR
transport kolejowy
RID
transport lotniczy
ICAO
transport morski
IMDG
transp. wodny śródląd.
ADN

Klasa 1
Materiały i przedmioty wybuchowe
Nr 1Nr 1.4
Podklasa 1.4
Nr 1.4
Podklasa 1.5
Nr 1.4
Podklasa 1.6
Klasa 2
Gazy
Nr 2.1
Gazy palne
Nr 2.2
Gazy niepalne i nietrujące
Nr 2.3
Gazy trujące
Klasa 3
Materiały ciekłe zapalne
 
Klasa 4
Mat. stałe zapalne, samoreakt., mat. wybuch. odczulone, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
 
Nr 3
Materiały ciekłe zapalne
 Nr 4.1
Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i mat. wybuchowe odczulone
Nr 4.2
Materiały samozapalne
Nr 4.3
Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
Klasa 5.1 i 5.2 Klasa 6.1 i 6.2
Materiały utleniające i nadtlenki organiczneNadtlenki organiczne
(oznaczenie obow. od 2007 r.)
 Materiały trujące i zakaźne
 
Nr 5.1
Materiały utleniające
Nr 5.2
Nadtlenki organiczne
Nr 5.2
Nadtlenki organiczne
 Nr 6.1
Materiały trujące
Nr 6.2
Materiały zakaźne
Klasa 7
Materiały promieniotwórcze
Nr 7A
Kategoria I- Biała
Nr 7B
Kategoria II- Żółta
Nr 7C
Kategoria III- Żółta
Nr 7E
Mat. rozszczepialny klasy 7
Klasa 8
Materiały żrące
Klasa 9
Różne
Nr 11
Nalepka manipulacyjna
Nr 8
Materiały żrące
Nr 9
Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Nalepki manipulacyjne
tablica pojazdu
przewożącego azbest
tablica pojazdu
przewożącego odpady azbestowe
tablica pojazdu
przewożącego odpady azbestowe
przykład tablicy montowanej na pojeździe z cysternąprzykład tablicy montowanej na pojeździe z cysterną (olej napędowy)przykład tablicy montowanej na pojeździe z cysterną (benzyna)tablica informująca o miejscu uziemieniaznak ostrzegający o zagazowaniuznak dla materiałów o podwyższonej temperaturze

przykłady:

przykłady oznakowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

samochód z kontenerem zawierającym materiały niebezpieczne: tablice pomarańczowe z przodu i z tyłu pojazdu, nalepki ostrzegawcze po obu stronach i z tyłu kontenerasamochód wiozący materiały stałe, mieszaniny stałe lub określone przedmioty bez opakowania (luzem): tablica z numerem zagrożenia (40) i numerem UN (3175) z przodu i tyłu pojazdu, nalepki po obu stronach i z tyłu pojazdu

przykłady nalepek manipulacyjnych

płynprodukty tłukące sięciężkienie przewracaćmiejsce zakładania stropówzapewnić wentylacjęzastosować trawers
tu zakładać stropytu zaczepiać hakzakaz używania hakówśrodek ciężkościśrodek ciężkościprodukty wrażliwe na niskie temp.hermetyczne opakowanie
tu założyć oś przeładunkowątu dokumentacjatu otwieraćtu otwieraćnakaz ochrony przed nagrzaniemnakaz ochrony przed wilgocią produkty łatwo psujące się
 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google