ostrzegawczezakazunakazuinformacyjne kierunkuuzupełniającetabliczkidodatkowe poziomeświetlne


znaki nakazu Drukuj Email
C-1
nakaz jazdy w prawo przed znakiem
C-2
nakaz jazdy w prawo za znakiem
C-3
nakaz jazdy w lewo przed znakiem
C-4
nakaz jazdy w lewo za znakiem
C-5
nakaz jazdy prosto
C-6
nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-7
nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-8
nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-9
nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-10
nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-11
nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
C-12
ruch okrężny
C-13
droga dla rowerów
C-13a
koniec drogi dla rowerów
C-14
prędkość minimalna
C-15
koniec prędkości minimalnej
C-16
droga dla pieszych
C-16a
koniec drogi dla pieszych
    
  C-17
nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-18
nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych
C-19
koniec nakazu używania łańcuchów przeciw- poślizgowych
 

przykłady:

kompilacje znaków C-13 ("droga dla rowerów") i C-16 ("droga dla pieszych")

droga pieszo- rowerowa (piesi idą prawą stroną a rowerzyści jadą lewą stroną drogi)droga pieszo- rowerowa (piesi idą lewą stroną a rowerzyści jadą prawą stroną drogi)droga pieszo- rowerowa (piesi i rowerzyści poruszają się dowolną stroną drogi) konsekwencją wprowadzonych znakami nakazu podziałów drogi pieszo- rowerowej, są znaki odwołujące te nakazy

znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych"

 
C-18
nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych
 

Znak: "nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych", zgodnie z opisem w Rozporządzeniu- dotyczy pojazdów silnikowych.
Z kolei zawarta w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym definicja pojazdu silnikowego mówi, że: "pojazd silnikowy- pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego".
Co więc ma zrobić motocyklista który ujrzy taki znak ? Jak w swym pojeździe ma zamontować łańcuchy na dwóch kołach napędowych?
Jedyna nadzieja, że nikt nie zapomniał o tabliczce mówiącej jakich pojazdów dotyczy znak.
A gdyby tak w definicji znaku od razu napisać: "dotyczy pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli". Byłoby to bezpieczniejsze rozwiązanie.

 najczęściej znak C-12 "ruch okrężny" występuje w towarzystwie znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa". Najczęściej nie znaczy zawsze. Bywa, że stoi on sam. Wówczas pierwszeństwo należy do pojazdów wjeżdżających a pojazdy będące w ruchu okrężnym ustępują im pierwszeństwa

  

 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google