ostrzegawczezakazunakazuinformacyjne kierunkuuzupełniającetabliczkidodatkowe poziomeświetlne


znaki kierunku i miejscowości Drukuj Email
E-1
tablica przeddrogowskazowa
E-1a
tablica przeddrogowskazowa na
autostradzie
E-1b
tablica przeddrogowskazowa
przed wjazdem na autostradę
E-2a
drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
E-2c
drogowskaz tablicowy
umieszczany obok jezdni
na autostradzie
E-2e
drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2b
drogowskaz tablicowy umieszczany
nad jezdnią
E-2f
drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
E-2d
drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
E-4
drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości
podający do niej odległość

E-3
drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości
wskazujący numer drogi
E-6
drogowskaz do lotniska
E-6a
drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E-5
drogowskaz do dzielnicy miasta
E-6c
drogowskaz do przystani promowej
E-6b
drogowskaz do dworca autobusowego
E-19a
obwodnica
E-21
dzielnica (osiedle)
E-7
drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-10
drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-9
drogowskaz do muzeum
E-17a
miejscowość
E-18a
koniec miejscowości
E-7
drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-12
drogowskaz do punktu widokowego
E-11
drogowskaz do zabytku przyrody
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego
E-13
tablica kierunkowa
E-14
tablica szlaku drogowego
E-14a
tablica szlaku drogowego na autostradzie
E-20
tablica węzła drogowego na autostradzie
E-16
nr szlaku
międzynarod.
E-15a
nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t
E-15b
nr drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t
E-15c
nr autostrady
E-15d
nr drogi
ekspresowej
E-15e
nr drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
E-15f
nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t
E-15g
nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t
E-22b
obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22c
informacja o obiektach turystycznych
E-22a
samochodowy szlak turystyczny

przykłady:

tablica E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg międzynarodowych
tablica E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg krajowychtablica E-1 przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym
tablica E-1 ze znakiem ostrzegawczymtablica E-1b przed węzłem na którym rozpoczyna się droga ekspresowa i następuje wjazd na autostradę
tablica E-1a na autostradzie przed skrzyżowaniem z drogą krajową
tablica E-1 podająca informację lokalnątablica E-1 na początku drogi ekspresowejdrogowskaz E-2a na skrzyżowaniach dróg powiatowych
drogowskaz do urzędu administracji publicznejdrogowskaz do pogotowia ratunkowegodrogowskaz do centrum handlowegodrogowskaz z symbolem znaku D-30
drogowskaz do punktu
odpraw celnych
drogowskaz E-10 z symbolem kościoładrogowskaz E-10 z symbolem cmentarzadrogowskaz do obiektu przemysłowego
drogowskaz E-11 z symbolem grotydrogowskaz E-11 z symbolem skałydrogowskaz E-11 z symbolem ostoi ptaków
drogowskaz E-12a do szlaku turystycznegodrogowskaz E-10 z symbolem jeźdźca
tablica z napisem "tranzyt"tablica z napisem "tranzyt" ze strzałką kierunkową
drogowskaz ze znakiem D-18drogowskaz E-2a z nazwą miasta i znakiem wyróżniającym państwodrogowskaz w kształcie strzały do autostrady
znak E-20 z symbolem i nazwą węzłatablica z napisem "tranzyt" z numerami dróg
znak E-15e ze strzałą skierowaną w prawoznak E-15b ze strzałą skierowaną na wprostznak E-15c z numerem autostrady ze strzałąznak E-15d z miniaturą znaku D-7znak E-15c z miniaturą znaku D-9

Ogólne zasady znakowania dróg znakami turystycznymi (sporządzone na podstawie uzgodnień dokonanych przez Polską Organizację Turystyczną z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad)

Obowiązujące przepisy prawne
1. ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej
2. ustawa z 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym
3. rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szcze- gółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
§11 rozporządzenia wymienionego w punkcie 5 głosi:
Organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania:
4) znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych - zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;
W związku z powyższym znaki oznaczające szlaki turystyczne stawiane i utrzymywane są przez właściwe organizacje turystyczne. Natomiast pozostałe znaki turystyczne tj. i to znaki, których stawianie i utrzymanie jest na koszt zarządcy dróg.
Według opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochodowy szlak turystyczny (znak ) nie powinien przebiegać autostradą i drogą ekspresową.
Z załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wynika, iż projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej.
Poniżej- propozycje zasad kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji do oznakowania.

Zasady kwalifikowania atrakcji do oznakowania

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

autostrady i drogi ekspresowe:

-z listy UNESCO
-parki narodowe
-inne własne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
Znaki są stawiane nie dalej, niż 40 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (przedstawiciele POT, PTTK, GDDKiA oraz ROT ruchomo w zależności od regionu, z którego wpłynął wniosek)
-pozwolenie- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

pozostałe drogi krajowe:

-z listy UNESCO
-parki narodowe
-inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
Znaki są stawiane nie dalej, niż 30 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
-pozwolenie- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

drogi wojewódzkie:

-atrakcje o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
-atrakcje o znaczeniu wojewódzkim
Znaki są stawiane nie dalej, niż 20 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy ROT
-pozwolenie- Zarząd Województwa

drogi powiatowe i gminne:

-atrakcje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym
Znaki są stawiane nie dalej, niż 15 km/10 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy ROT
-pozwolenie-Zarząd Powiatu, Wójt (Burmistrz, Prezydent)

 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google