znaki na szlakach turystycznych
Drukuj Email

1. Wytyczanie szlaków turystycznych następuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 707 z późn. zm.);
2. Znakowanie górskich szlaków turystycznych odbywa się zgodnie z ustaleniami ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (załącznika nr 2, Dz.U. Nr 57, poz. 358);
3. Znakowanie rowerowych szlaków turystycznych następuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115) i ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1993), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729);
4. W przypadku wytyczania i znakowania szlaków turystycznych na terenie parków narodowych i innych form ochrony przyrody zastosowanie znajduje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.):
5. Znaki zostały opracowane na bazie danych zawartych w Uchwale nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 IV 2007 r.w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlaków turystycznych przez PTTK.

 a. szlaki piesze

znak podstawowy
znak początku (końca) szlaku
znak skrętuznak skrętustrzałka
uwagaznak zblokowanyznak zblokowanyznak zblokowanyznak zblokowanyznak zblokowany
tablica ze schematyczną siecią szlaków
drogowskaz szlakudrogowskaz szlakudrogowskaz szlaku międzynarodowego
tablica z nazwą miejsca (punktu topograficznego)tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym

 b. szlaki spacerowe

znak podstawowyznak początku (końca) szlakuznak zmiany kierunku przebiegu szlaku spacerowegodrogowskaz

 c. szlaki przyrodnicze i dydaktyczne

znak podstawowyznak początku (końca) szlakuznak zmiany kierunku przebiegu szlaku przyrodniczego i dydaktycznegodrogowskaz

 d. szlaki narciarskie

znak podstawowy
znak początku (końca) szlaku
kierunkowskazdrogowskaz szlakudrogowskaz szlaku
liczne skrętyzwężenie szlakuzakręt w prawo (lewo)nierówności terenurozwidlenie szlaku
skrzyżowanieodcinek szlaku jednokierunkowego (nartostrady) o ruchu dwukierunkowymniebezpieczny odcinek szlakutrudniejszy odcinek szlaku, wymagający zmniejszenia szybkości jazdyprzeszkoda na szlaku i obowiązek zatrzymania się

 e. szlaki rowerowe

znak podstawowy szlaku międzynarodowegoznak początku (końca) szlaku szlaku międzynarodowegoznak zmiany kierunku szlaku międzynarodowegoznak zmiany kierunku szlaku międzynarodowego
znak podstawowy szlaku krajowegoznak początku (końca) szlaku krajowegoznak zmiany kierunku szlaku krajowego
drogowskaz na szlaku krajowymdrogowskaz na szlaku krajowymdrogowskaz na szlaku krajowym
drogowskaz na szlaku
międzynarodowym
drogowskaz na szlaku
międzynarodowym
drogowskaz na szlaku
międzynarodowym
szlak pieszy lub jego odcinek, na którym dopuszczony jest ruch rowerów
tablica informacyjna z siecią szlaków rowerowychznak zblokowanyznak zblokowany

 f. szlaki jeździeckie

znak podstawowyznak początku (końca) szlakuznak umieszczany przed rozwidleniem
znak umieszczany przed rozwidleniemznak umieszczany na rozwidleniuznak informujący o zmianie kierunku szlaku
znak informujący o postoju lub popasieznak informujący o stajni etapowej
drogowskazdrogowskazdrogowskaz
uwagatabliczka z numerem szlakutabliczka oznaczająca początek (lub koniec) wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym lub rowerowym

 g. szlaki kajakowe

znak szlaku z kilometrażem mierzonym w górę rzekiznak szlaku z odległością miedzy polami biwakowymipole biwakowe
 
tablica z zadaszeniemstanica wodnaplan sytuacyjny 
miejsce wodowaniamiejsce wodowaniamiejsce dobijaniamiejsce dobijania
wpływ szlaku z jezioranazwa dopływuwalory krajoznawcze
niebezpieczeństwopalepływające palenisko zwisająca linamiejsce nie do przepłynięcia
próg nie do przepłynięciapróg ewentualnie do przepłynięcia po rozpoznaniuwodowskazelektrownia wodnazakaz pływania

przykłady:

miejscowość Aniołowo (okolice Pasłęka i Elbląga)

 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google