wiek XIX1909 1926 1938 1939 1943 1946 1955 1956 1959 1962 1968 1980


rok 1926 Drukuj Email

o przepisów krajowych znaki z Konwencji 1909 r. zostały wprowadzone w 1924 roku rozporządzeniem Ministra
Robót Publicznych Ministra Spraw Wewnętrznych
regulującym ochronę i używanie dróg,
przy czym nazwy znaków zostały
nieco zmienione. Ponadto
rozporządzenie wprowadziło obowiązek ustawiania drogowskazów na skrzyżowaniach dróg państwowych wojewódzkich z drogami wszelkiej kategorii oraz przy wyjeździe z miast, miasteczek i większych osiedli.
Drogowskaz miał być albo słupem o liczbie ramion (tablic) odpowiadającej liczbie rozchodzących się dróg, albo też znakiem kamiennym lub murowanym z odpowiednimi napisami na bocznych powierzchniach, zwróconych w kierunkach dróg.
Przy wjeździe do osiedli miały być ustawiane tablice z oznaczeniem nazwy miejscowości, zaś na przecięciu się drogi publicznej z granicą województwa i powiatu- znak z tablicą zwróconą napisem do drogi, zawierająca nazwy graniczacych jednostek administracyjnych.
Pierwszy, niewielki jeszcze krok w kierunku dostosowania znaków do obecnego systemu przynosi Konwencja Międzynarodowa Dotycząca Ruchu Samochodowego podpisana w Paryżu 26 kwietnia 1926 r. Pozostawiając nadal tarcze znaków ciemno- niebieskie i symbole białe, zmienia ona kształt tarcz na trójkątny. Pomija znak „rogatki drogowe” a wprowadza znak „inne niebezpieczeństwo” oraz dwa znaki dla przejazdów kolejowych (zamykanych i niezamykanych). Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalały na stosowanie pełnych tarcz, Konwencja dopuszczała umieszczanie tarcz wykrojonych. Stanowiły one wówczas ramkę a więc znak bez symbolu określającego rodzaj niebezpieczeństwa..

silne zakręty skrzyżowanieprzejazd
kolejowy strzeżony
przejazd kolejowy
niestrzeżony
zagłębieniainne
niebezpieczeństwa

znak na przejściu w Paryżu (początek XX wieku)

oznakowanie postoju dorożek w Warszawie (lata dwudzieste ub. w.)

rynek w Gnieźnie na początku lat dwudziestych

Znikoma ilość znaków powodowała, ze organizatorzy ruchu drogowego wprowadzali lokalnie coraz to nowe tablice (przeważnie opisowe). Tak zrobiono np. ze znakiem informującym o przejściu dla pieszych w Paryżu i wyrażającym apel o pomoc dla niewidomych. Jest na nim symbol pieszego z laską i stosowny napis.

Obok znak informujący o postoju dorożek samochodowych (w Warszawie). Należy tutaj zauważyć iż dorożkom konnym urzadzano wówczas postoje na jezdniach niewyasfaltowanych.
Wokół rynku w Gnieźnie w latach dwudziestych ustawiono znaki o obowiązkowym kierunku jazdy w prawo. Wprawdzie znaku nie było w ówczesnym zestawie (skorzystano z wzoru znaku stosowanego w Niemczech), lecz symbol był bardzo czytelny dla uczestników ruchu drogowego.
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz.U. nr 65 poz. 587)
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 27 stycznia 1928 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz.U. nr 41 poz. 396)
omimo, że znaków drogowych było niewiele myliłby się ten który sadziłby, iż jazda samochodem (zgodnie z przepisami) była wówczas o wiele łatwiejsza i prostsza niż obecnie.
Z uwagi na niedostosowanie przepisów o ruchu drogowym i brak obligatoryjnych norm obowiązujących na terenie całego kraju; kierowca poruszający się po różnych obszarach II Rzeczypospolitej mógł się spotkać z wieloma „niespodziankami”.
Specyfikę miejscowej legislacji (norm obowiązujących na terenie danego miasta lub określonego terytorium państwa) najdobitniej można wykazać cytując fragmenty „Przepisów Policyjnych o ruchu samochodowym” wydanych w roku 1930:
KATOWICE
Odnośnie norm szybkości obowiązującej na terenie miasta Katowic (jak i na całym obszarze Górnego Śląska) obowiązują dawne przepisy wydane przez Rejencją Opolską, t.j. Ustawę z dnia 3.X.1909 r. i 3.II.1910 r.
– Wydział Robót i Komunikacji Województwa Śląskiego nosi się z zamiarem wprowadzenia na całym obszarze Górnego Śląska Rozporządzenia z dnia 27.I.28 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, które dotychczas na obszarze Województwa Śląskiego nie jest obowiązujące.
Rozporządzenie dawne z dnia 3.II.1910 r. § 18 przewiduje dla samochodów ciężarowych szybkość 12 klm. na godz., zaś dla osobowych 15 klm. na godz.
Jednakże odnośne władze Województwa Śląskiego wyraziły zgodę na zwiększenie szybkości samochodów osobowych do 25 klm. na godz.

Ulice jednokierunkowe są następujące:
- ul. Pocztowa – wjazd od Marszałka Piłsudskiego,
- ul. Dworcowa – wjazd od Pocztowej,
- ul. Poprzeczna – wjazd od Pocztowej do ul. Mieleckiego,
- ul. Kościuszki – wjazd od Konopnickiej do pl. Miarki,
- ul. Mieleckiego – wjazd od Dworcowej do ulicy Piłsudskiego,
- ul. Św. Jana – wjazd od Kościuszki do ul. Dworcowej.

Zamknięte zupełnie dla ruchu kołowego są: ulica Dyrekcyjna cała od ul. Kościuszki w godz. popołudniowych w święta i niedziele w kierunku Parku, oraz ul. Św. Jana, częściowo.
Place o ruchu okrężnym: plac Wolności i plac Miarki, - kierunek jazdy wskazują odpowiednie znaki.
Nadmienić trzeba, że strzałki kierunkowe używane na G. Śląsku są koloru białego z obrzeżem czerwonym. Strzałki skierowane w dół z umieszczonymi na nich tarczami z odpowiednią ilością kropek czerwonych oznaczają zamknięcie danej ulicy dla ruchu pewnej kategorii pojazdów. Np. tarcza z 3 punktami oznacza ulicę zamkniętą tylko dla pojazdów mechanicznych – zaś tarcza z 5 punktami oznacza ulicę zamknięta dla wszystkich rodzajów pojazdów. Te same strzałki z tarczami na których są wymalowane kółka zamiast kropek – oznaczają ograniczenie ruchu w pewne dnie (np. niedziele i święta) i w pewne godziny (np. od 8 – 20)
KRAKÓW
Szybkość samochodów osobowych w śródmieściu t.j. w obrębie ulic zamkniętych pierścieniem plant – nie może przekraczać 20 klm./godz., zaś samochodów ciężarowych – 6 klm./godz.
Samochody osobowe poza ulicami śródmieścia mogą jeździć z szybkością do 25 klm./godz., ciężarowe zaś 15 klm./godz.

 samochodymaks. obciążenia klg.
osoboweciężarowe

- Most Dębnicki

20 klm./godz.6 klm./godz.

15 000

- Stary Most (Podgórze)

20 klm./godz.6 klm./godz.

3 000

- Most u wylotu Starowiślnej

20 klm./godz.tak jak w miejsc. zabudowanych

18 000


W obrębie śródmieścia, t.j. w obrębie plantacji przejazd wozów ciężarowych jest dozwolony z wyjątkiem ul. Franciszkańskiej, pl. Wszystkich Świętych, oraz ul. Dominikańskiej z ominięciem Rynku Głównego.
Dalej ulice: Wielopole (między Mogilską i ul. Blich) ul. Św. Anny (miedzy ul. Podwale i Jagiellońską) ul. Jagiellońską (między ul. Św. Anny i Plantami) są zamknięte dla przejazdu samochodów ciężarowych.
LWÓW
Szybkość dla wozów mechanicznych we Lwowie jest ograniczona do następujących norm: dla samochodów osobowych nie więcej jak 20 klm. na godzinę, dla samochodów ciężarowych nie więcej niż 15 klm. na godz., dla samochodów ciężarowych na kołach żelaznych – 10 klm. na godz.
Dla ruchu kołowego sa zamknięte następujące ulice: Kilińskiego, Ruska oraz odcinek jezdni przecinający plantacje na wałach Hetmańskich miedzy ulicą Kilińskiego i Sykstuską.
Dla wozów ciężarowych zamknięta jest ulica Krakowska.
Dojazd, względnie podjazd do tych ulic jest dozwolony.
Silnych świateł samochodowych (szosowych) wolno jest używać tylko na ulicach o oświetleniu naftowem, względnie nieoświetlonych, są to następujące ulice: Ś-to Krzyska, Częstochowska, Dekerta, Boczna, cmentarz Gródecki, Kęczyńskiego, Murarska (część Górna za ul. Szymanowiczów), Potocka (część Górna za ul. Czwartaków), ul. Czwartaków, Sodowa (między Potockiego a Nabielską), ul. Wólecka, droga Wólecka, Corso Wóleckie, Pełczyńska (między Tow. Łyżwiarskiem a Grecką), ul. Św. Zofji (od Ponińskiego dalsza część), Stopkowska (od Św. Zofji do Szkoły Przemysłowej i za szkołą ciąg dalszy), Pohulanka, Mayerówka, Centnarowska, Pijarów (Górna od Św. Piotra i Pawła), Warneńczyka, Kopalna, Uboczna, Mączna, Krupiarka, Paulinów, Piaskowa, Heninga, Sieniowska (część Górna), Zamkowa, Klasztorna, Św. Wojciecha, Tkacka, Źródlana, Gabryelówka, Adamowa, Gipsowa (część Górna od ul. Orzeszkowej), ul. na Bajkach (część między Sadowniczą i 29 Listopada), Białochorska, Meiselsa, Tkacka (część Górna od Wilczków), droga Kisielki, ul. Nabielaka (od Sodowej do Issakowicza).
Nadto na wszystkich ulicach o oświetleniu gazowem wolno używać silnych świateł dopiero po zgaszeniu latarni, t.j. po godz. 22 m. 30.
Przy używaniu silnych świateł, obowiązani są kierowcy w razie zbliżania się jakiegokolwiek pojazdu, silne światło gasić, zmieniając je na słabe miejskie.
znak stacji benzynowej należącej do koncernu STANDARD
znak informujacy o stacji benzynowej oraz podający odległość do stacji

notatka prasowa z 1925 roku
po lewej notatka prasowa z rajdu tatrzańskiego w roku 1925- na pierwszym planie znak starego typu (w kształcie okragłej tarczy); po prawej znak ostrzegawczy w Bydgoszczy- juz w nowej trójkątnej formie
w 1928 roku Poznańska Kolej Elektryczna zakupiła w Anglii pierwszy trolejbus, a w 1930 uruchomiono regularną komunikację na trasie: Rynek Śródecki- Bydgoska- Zawady- Główna. Pierwszą i jedyną w okresie międzywojennym w Polsce linię trolejbusową. Po prawej: Rynek Śródecki- przystanek na pętli trolejbusowej.
przy znaku miejscowości: "Lanckorona" i drogowskazie: "do Skawinek 3 km", chłopcy na własnej konstrukcji hulajnogo- rowerachtablica administracyjna Gminy Mogilany- zimątablica administracyjna Gminy Bilczyceoznakowane przejście na skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej w Warszawie
(czy nikogo nie raził błąd ?...)
objazd podczas przebudowy szosy Warszawa- Jabłonna w roku 1931
 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google