optyka ruchupikietażskrajniebezpieczeństwo ruchuinformowaniezamykanie drógroboty drogowenadzór


zabezpieczanie ruchu pojazdów i pieszych Drukuj Email

progi zwalniające

U-16aU-16bU-16cU-16d

oznakowanie dla progu U-16a, U-16b, U-16c

oznakowanie dla progu U-16d

Progi zwalniające są urzadzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie wygarbienia. Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających:
-na drogach krajowych i wojewódzkich,
-na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego, ulicach głównych,
-na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
-na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusów komunikacji pasażerskiej,z wyjątkiem progów wyspowych,
-na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego ,
-na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jeżeli na danej ulicy lub obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości umożliwiającej łagodny przejazd przez próg, to przed progiem umieszcza się tylko znak „próg zwalniający” z tabliczką określającą odległość od progu.

progi podrzutowe

typ "a"typ "b"typ "c"typ "d"typ "e"

Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:
-na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów do około 5—8 km/h,
-przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp., jeżeli są tam zainstalowane urządzenia, zamykające teren (bramy, furty, zapory itp.), jako środek, wzmacniający działanie tych urządzeń i wymuszający powolny wjazd na ten teren,
-na parkingach i innych terenach podobnych, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.
Na drogach publicznych dopuszcza się stosowanie progów podrzutowych na obszarze przejścia granicznego jako element uzupełniający zaporę U-13b.
Progi podrzutowe można wykonywać z segmentów, z odrębnymi zakończeniami umożliwiającymi ich instalację, w postaci różnych długości, na okres czasowy lub stały. Na progach podrzutowych umieszcza się znak poziomy . Znaku można nie umieszczać na progach wykonywanych z segmentów o barwach na przemian czarnej i żółtej. Na powierzchni najazdowej progów wykonywanych z segmentów zaleca się umieszczanie elementów odblaskowych.

ogrodzenia

U-12aU-12b

lustra drogowe

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:
-skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
-wyjazdów z posesji,
-przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
-dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.
Lustra drogowe powinny być zamocowane na wysokości minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).
Stosuje się dwa rodzaje luster drogowych:
-okrągłe U-18a,
-prostokątne U-18b


słupki blokujące

Słupki blokujące U-12c stosuje się w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki lub ciągi piesze albo rowerowe .
Słupki U-12c mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Wysokość słupków powinna wynosić od 0,6 do 0,8 m a średnica minimum 120 mm. Barwa słupków blokujących powinna być biało-czerwona.
Dopuszcza się stosowanie słupków blokujących w formie ozdobnej dostosowanej do architektury otoczenia o barwach innych niż białoczerwone.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 8
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google