sygnały świetlne Drukuj

sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

S-4
sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
S-1
sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem
S-2
sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
S-3
sygnalizator kierunkowy
S-5
sygnalizator z sygnałami dla pieszych
S-6
sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
S-7
sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu
1.Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
2.Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
3.Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
4.Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
5.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory typu S-1, S-2, S-3, S-4, S-7, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
6.Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

sygnały świetlne dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

SB
sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami
ST
sygnalizator z sygnałami dla tramwajów
STK
sygnalizator kierunkowy dla tramwajów
STT-1
sygnał oznaczający zakaz wjazdu tramwaju za sygnalizator
STT-2
sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we wskazanym kierunku

i przykłady:

S-2
dopuszczalny skręt w lewo
S-2
dopuszczalny skręt w prawo
układ bramek i sygnalizatorów nad pasami o zmiennym kierunku ruchu

akceptowane kierunki jazdy w związku z sygnałami nadawanymi przez sygnalizator S-3

tylko wprost i w lewotylko wprost i w prawotylko wprosttylko w prawotylko w lewotylko w lewo i zawraca-
nie
tylko zawraca-
nie
tylko w lewo i w prawo
SB-a
sygnał odpowiadający sygnałowi zielonemu w sygnalizacji trójbarwnej, oznaczający zezwolenie na ruch
SB-b
sygnał odpowiadający sygnałowi żółtemu w sygnalizacji trójbarwnej, oznaczający zakaz ruchu
SB-c
sygnał odpowiadający sygnałowi czerwonemu w sygnalizacji trójbarwnej, oznaczający zakaz ruchu
SB-d
sygnał oznaczający, że za chwilę zapali się sygnał SB-a
STK-a
sygnalizator kierunkowy na wprost
STK-b
sygnalizator kierunkowy- w prawo
STK-c
sygnalizator kierunkowy- na wprost i w prawo
STK-d
sygnalizator kierunkowy- na wprost i w lewo
STK-e
sygnalizator kierunkowy- w prawo i w lewo
   
 ST-a
sygnał oznaczający zezwolenie na ruch
ST-b
sygnał oznaczający zakaz ruchu
 
STT-2a
sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost
STT-2b
sygnał oznaczający zezwolenie na ruch w prawo
STT-3a
sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost i w prawo
STT-3b
sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost i w lewo
STT-3c
sygnał oznaczajacy zezwolenie na ruch w prawo i w lewo