Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>

Sygnały nadawane przez osoby uprawione do kierowania ruchem drogowym

#
Postawa
Znaczenie
Opis
Postawa 1
Postawa podstawowa policjanta
Postawa podstawowa
Postawa podstawowa osoby kierującej ruchem. Osoba staje w miejscu widocznym dla uczestnikó ruchu i ocenia sytuację na skrzyżowaniu. Po ocenie osoba kierująca ruchem np. policjant - przygotowuje się do kierowania ruchem drogowym.
Postawa 2
Policjant wskazuje Kierunek jazdy
Kierunek jazdy
Gesty wskazujące kierunek jazdy dla pojazdu
Postawa 3
Policjant otwiera ruch dłonią
Otwarcie ruchu
Gest wyciągnięcia rąk poziomo na wysokości barków oznacza, że nastąpi otwarcie ruchu dla pojazdów nadjeżdżających z prawej i lewej strony kierującego ruchem.
Postawa 4
Postawa policjanta - Przejazd przed policjantem
Przejazd przed policjantem kierującym ruchem drogowym np. na skrzyżowaniu
Gesty upewniające wszystkich uczestników ruchu o utrzymaniu kierunku jazdy i przyspieszające przejazd pojazdów, gesty dotyczą pojazdów poruszających się przed policjantem.
Postawa 5
Postawa policjanta - Przejazd za policjantem
Przejazd za policjantem
Gest uprawnia kierującego pojazdem do utrzymania kierunku jazdy i nakazuje szybkie opuszczenie skrzyżowania. Dotyczy kierujących przejeżdżających za osobą kierującą ruchem
Postawa 6
Postawa - Przywołanie pojazdu
Przywołanie pojazdu
Gesty kierującego sprowadzają pojazd na linię osi skrzyżowania lub wskazuje miejsce do chwilowego zatrzymania na skrzyżowaniu.
Postawa 7
Postawa policjanta - Skręt w prawo lub w lewo
Skręt w prawo lub w lewo
Wskazanie sygnału dla pojazdów skręcających z prawo lub w lewo
Postawa 8
Postawa policjanta - Stój
Stój
Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię. Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału czerwonego.
Postawa 9
Postawa policjanta - Stój2
Stój 2
Postawa osoby kierującej ruchem z ręką wyciągniętą poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.
Postawa 10
Postawa policjanta - Uwaga
Uwaga
Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego nadawanego łącznie z czerwonym.
Postawa 11
Postawa policjanta - Uwaga2
Uwaga 2
Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu drogowego, dla których ruch był otwarty jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego.
Postawa 12
Postawa policjanta - Zatrzymanie pojazdu
Zatrzymanie pojazdu
Gesty wskazujące zatrzymanie pojazdów lub pojazdu nadjeżdżającego z prawej lub lewej strony.

Kto jest uprawniony do kierowania ruchem drogowym?


Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania znaków oraz sygnałów od:

 1. Policjant
 2. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 3. funkcjonariusz Straży Granicznej;
 4. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
 5. umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 6. strażnik gminny (miejski);
 7. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 8. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 9. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 10. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 11. ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 12. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 13. Strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 14. Członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 15. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 16. pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.