Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Koszt egzaminu na prawo jazdy od 19.01.2013 ustalany jest na podstawie dzienników ustaw: Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 974, Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 728 oraz Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1098. Kwoty podane są aktualne na rok 2019.

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

łączna kwota

AM

30 zł

140 zł

170 zł

A, A1, A2

180 zł

210 zł

B

140 zł

170 zł

B1, C1, D1, T

170 zł

200 zł

C, D

200 zł

230 zł

B (96)

-

170 zł

170 zł

B+E

-

200 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 zł

245 zł

pozwolenie na tramwaj

30 zł

125 zł

155 zł
Pamiętaj:


  1. Osoba niepełnosprawna - nie ponosi kosztu egzaminu praktycznego, jeśli egzamin odbywa się na jej aucie,
  2. Jeśli jesteś osobą niesłyszącą to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego podczas egzaminu państwowego w części praktycznej,
  3. Jeśli nie później niż 2 dni przed datą egzaminu na prawo jazdy, w formie pisemnej poinformujesz WORD, że nie stawisz się na egzamin w wyznaczonej dacie to opłata za egzamin teoretyczny, praktyczny lub cały egzamin może zaliczona na poczet kolejnego egzaminu lub zwrócona na wniosek osoby egzaminowanej,
  4. Jeśli nie zaliczysz pozytywnie egzaminu teoretycznego, kwota pobrana na poczet egzaminu praktycznego zostanie analogicznie przeunięta na inny termin lub zwrócona na wniosek osoby egzaminowanej,

Przelew za egzamin na prawo jazdy


Numer rachunku bankowego uzależniony jest od miejsca zdawania egzaminu. Upewnij się przed wysłaniem przelewu czy dane są poprawne.

Tytuł przelewu za egzamin powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak:

- numer PESEL osoby egzaminowanej,
- imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
- rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
- kategorię egzaminu ( A,B,C etc. )

wzór opłaty za egzamin na prawo jazdy