Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
T-1
T-1-odleglosc-znaku-ostrzegawczego-od-miejsca-niebezpiecznego
Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1a
odleglosc znaku informacyjnego od poczatku konca drogi lub pasa ruchu T-1a
Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1b
długosc tunelu lub odcinek drogi do konca tunelu T-1b
Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-2
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-3
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3a
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój T-3a
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-4
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej T-5
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6a
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6a
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych T-6b
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6c
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6c
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6d
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym T-7
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
T-8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe T-8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi T-9
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze T-10
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-11
Tabliczka wskazująca przeprawę promową T-11
Tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12
Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni T-12
Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein T-13
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce T-14
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu T-15
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce T-16
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-17
Tabliczka wskazująca granicę państwa T-17
Tabliczka wskazująca granicę państwa
T-18
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce T-18
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19
Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych T-19
Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
T-20
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje T-20
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje T-21
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23a
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli T-23a
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
T-23b
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych T-23b
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych
T-23c
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych T-23c
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
T-23d
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą T-23d
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
T-23e
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową T-23e
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
T-23f
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów T-23f
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
T-23g
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów T-23g
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
T-23h
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi T-23h
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
T-23i
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi T-23i
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23j
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę T-23j
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
T-24
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela T-24
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25a
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania T-25a
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania T-25b
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania T-25c
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu T-26
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
T-27
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci T-27
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata T-28
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29
Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej T-29
Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni T-30
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik.
T-31
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu T-31
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
T-32
Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu T-32
Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
T-33
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy T-33
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
T-34
Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną T-34
Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną. Tabliczkę T-34 umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej: E-15a, E-15f albo E-15g, występującym samodzielnieTabliczkę T-34 umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej: E-15a, E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie