Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>

Pobierz online - PDF / WORD - za darmo

Umowa kupna-sprzedaży samochodu do pobrania za darmo

Jeżeli szukasz przykładowych wzorów dokumentów to skorzystaj z poniższej listy. Pobierz za darmo wzory umów, szablony w 2 wersjach bez opłat.

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Pobierz PDF Pobierz umowę kupna sprzedaży samochodu w wersji PDF

Pobierz WORD Pobierz umowę kupna sprzedaży samochodu w wersji WORD/DOC

Podczas kupna lub sprzedaży samochodu, kluczowym dokumentem jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. W tym miejscu możecie pobrać wzór takiego dokumentu kompletnie za darmo. Obecnie oferujemy dwie wersje dokumentu do pobrania - wersja PDF oraz wersja WORD.FAQ - Najczęściej zadawane pytania1. Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?


Umowa powinna zawierać wszystkie dane kupującego, sprzedającego, dane indentyfikacyjne pojazdu umożliwiające jednoznaczne określenie czy dany pojazd jest tematem sprzedaży, kwota zakupu oraz podpis sprzedającego oraz kupującego.

Innymi dodatkowymi elementami może być cena, dodatkowe zapisy, informacje dotyczące RODO, poufności. Najlepiej aby każdą umowę, przed podpisanie konsultować z osobą uprawnioną do oceny takiego pisma. W żadnym wypadku nie należy brać za pewnik wzorów umów znalezionych w internecie.2. Jak wypełnić umowę kupna i sprzedaży auta?


Umowa powinna być wypełniona zgodnie z prawem oraz najlepiej potwierdzić dane zawarte na umowie np. na dowodzie osobistym ( lub innym dokumencie poświadczającym tożsamość ) kupującego oraz sprzedającego. Umowa powinna być wypełniona niezmywalnym długopisem lub piórem. Częstym błędem, który może nieść za sobą katastrofalne konsekwencje będzie uzupełnienie umowy ołówkiem.3. Jakie dane powinny znaleźć się na umowie?


Dane personalne – imie, nazwisko, numer dowodu osobistego, pesel, dane samochodu czyli VIN, kolor, przebieg oraz wszelkie dane umożliwiające jednoznaczną indentyfikację pojazdu oraz indentyfikację kupującego oraz sprzedającego auto.4. Jak się zabezpieczyć?


Umowa może zostać zawarta przy świadkach. Umowę można spisać notarialnie oraz poświadczyć notarialnie. Najlepiej pieniądze za samochód przelać na konto sprzedającego oraz/lub zachować dowód przelewu/wpłaty pieniędzy. Nie zgadzajmy się na zapłatę niższej kwoty na FV/umowie – nawet po naciskach sprzedającego. W ewentualnym sporze przed sądem będzie nam trudno udowodnić, przekazane bez zaświadczenia, pieniądze.5. Jakie dokumenty powinny znaleźć się przy umowie kupna sprzedaży?


Przy podpisaniu umowu powinniśmy mieć do wglądu dowod osobisty sprzedającego/kupującego, dowód rejestracyjny samochodu oraz kartę pojazdu. Aby czuć się bezpieczniej również można sprawdzić dane firmy sprzedającej auto lub mieć wgląd w polisę AC/OC auta aby zweryfikować ponownie dane.6. Ile ważna jest umowa kupna i sprzedaży samochodu?


Umowa jest ważna bezrterminowo, o ile nie ma innych zapisów w umowie. Należy skonsultować umowę z prawnikiem lub radcą przed podpisaniem.7. Co z OC podczas kupowania lub sprzedaży samochodu?


Kupujący powinien w ciągu 14 dni przerejestrować auto oraz wykupić nową poliste ubezpieczeniową. Sprzedający ma prawo na podstawie umowy sprzedaży wypowiedzieć aktualną polisę ubezpieczeniową. W zamian za niewykorzystane dni – przysługuje rekompensata z zakładu ubezpieczeniowego. Nie wolno jeździć na polisie ubezpieczeniowej należącej do innej osoby, również poprzedniego właściciela!8. Jaki podatek przy umowie kupna i sprzedaży auta?


Podatek od czynności cywilnoprawnych organ podatkowy nakłada na sprzedającego i jest to 2%. Jeżeli auto sprzedane jest przez firmę, obowiązek ten spoczywa na sprzedającym. Ustawodawca od 1 lipca 2019 roku wprowadza ułatwienie w spełnieniu tego obowiązku, na podstawie ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Polegać ma ono na tym, że podatnik, który dokona w ramach jednego miesiąca zawarcia co najmniej trzech lub więcej czynności cywilnoprawnych, będzie mógł złożyć zbiorczą deklarację PCC. Do tego celu służyć będzie odpowiedni formularz PCC-4.9. Kiedy można odstąpić od umowy?


Od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni od podpisania takiej umowy.10. Gdzie kupić umowę kupna i sprzedaży auta?


Zazwyczaj ludzie posiłkują się umowami i wzorami umów, które są ogólnodostępne i większości przypadków będą odpowiednie. Jeżeli chcemy jednak mieć pewność należy udać się do prawnika lub radcy prawnego, skonsultować swój przypadek a on taką umowę przygotuje. Można ją również pobrać z linku na górze tej podstrony.11. Gdzie wpisać współwłaściciela?


Jeżeli samochod ma więcej niż jednego właściciela – wpisujemy obydwu właścicieli w miejscu do tego wskazanym. Warto w takim przypadku przygotować sobie więcej miejsca na umowie lub pisać mniejszym drukiem.12. Ile egzemplarzy lub kopii umowy przygotować?


Zazwyczaj wymagane są 2 egzemplarze umowy – po jednym dla każdej ze stron.13. Ile czasu należy przechowywać umowę?


Umowę powinniśmy przechowywać podobnie jak inne ważne dokumenty jak najdłużej. Nigdy nie wiadomo, kiedy urząd lub kupujący może do nas się zwrócić z zapytaniem dotyczącym tej umowy. Ustawowo jesteśmy zobowiązani do przechowywania jako osoby, konsumenci to przechowywania umów minimum 5 lat.14. Czy wpisujemy adres zameldowania czy zamieszkania?


W chwili obecnej nie ma obowiązku meldunku a więc możemy wpisać adres obecnego zamieszkania.15. Kiedy należy zgłosić sprzedaż auto do urzędu?


Sprzedający jest zobowiązany zgłosić zbycie pojazdu w przeciągu 30 dni do odpowiedniego urzędu.16. Umowa kupna-sprzedaży a dwóch właścicieli?


W tym przypadku na umowie powinni znaleźć się wszyscy współwłaściciele samochodu – nie zależnie od liczby właścicieli.

Wzór umowy kupna i sprzedaży auta online
Wzór umowy