Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Nazwa
Zakaz ruchu w obu kierunkach
Grupa znaków
Oznakowanie
B-1Podstawa prawna: Dz.U.2002.170.1393 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Definicja Znaku B-1

Znak B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza:

  1. Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
  2. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Przykłady zastosowania znaku