Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Nazwa
Zakaz wjazdu
Grupa znaków
Oznakowanie
B-2Podstawa prawna: Dz.U.2002.170.1393 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Definicja Znaku B-2

Znak B-2 "Zakaz wjazdu" oznacza:

  1. Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
  2. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.


Znak B-2 „zakaz wjazdu" stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Znak zakaz wjazdu stosuje się:

a) na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu,
b) na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, jeżeli szerokość pasa dzielącego jezdnie jest większa od 6 m; znak umieszcza się przy lewej jezdni, również w miejscach do zawracania,

Jeżeli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku tylko dla określonych pojazdów np:

c) na wysepkach kanalizujących ruch, jeżeli nie można umieścić znaku C-9 ,
d) w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. parkingu, stacji paliwowej, hotelu lub innego podobnego; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię np. galeria handlowa, supermarket, znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest zabroniony,
e) jeżeli istnieje potrzeba zamknięcia lub ograniczenia z jednej strony wjazdu na drogę dwukierunkową.

Przykłady zastosowania znaku