Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Nazwa
Zakaz wjazdu motocykli
Grupa znaków
Oznakowanie
B-4



Podstawa prawna: Dz.U.2002.170.1393 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Definicja Znaku B-4

Znak B-4 "Zakaz wjazdu motocykli" oznacza:

znacza zakaz ruchu motocykli.

Przykłady zastosowania znaku