Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Nazwa
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Grupa znaków
Oznakowanie
B-5Podstawa prawna: Dz.U.2002.170.1393 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Definicja Znaku B-5

Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu:

 1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 2. ciągników samochodowych,
 3. pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 4. ciągników rolniczych,
 5. pojazdów wolnobieżnych
 6. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.


 7. Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" stosuje się w celu wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

  Znak drogowy B-5 stosuje się przede wszystkim na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu lub występują trudne warunki drogowe, np. mata szerokość jezdni, maté promienie łuków na skrzyżowaniach. Ponadto, znak ten może być zastosowany, gdy występuje potrzeba wyeliminowania ruchu wszelkich pojazdów ciężarowych z zabytkowych czy reprezentacyjnych dzielnic miasta. W przypadku gdy zakaz wjazdu ma dotyczyć samochodów ciężarowych o określonej dopuszczalnej masie całkowitej, np. ponad 5 ton, na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje się wartość tej masy. Wartość podawana jest najczęsciej w tonach.

  Przykłady zastosowania znaku