Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Znak stop - B20
Nazwa
Stop
Grupa znaków
Oznakowanie
B-20


Podstawa prawna: Dz.U.2002.170.1393 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Definicja Znaku STOP B-20

Znak B-20 "stop" oznacza:

  1. Zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  2. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
  3. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
  4. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
  5. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.


Szczegóły


Znak B-20 „stop" (rys. 3.2.21.1) stosuje się w celu wprowadzenia w określonych warunkach obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem, na przejazd kolejowy niestrzeżony (kategorii D), na przejazd tramwajowy, a także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, jak wyjazd z obiektu, wlot drogi gruntowej itp. Dopuszcza się stosowanie znaku B-20 dla kierujących tramwajami, gdy torowisko przecina drogę publiczną.
Znak B-20 stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem lub przejazdem. Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem dla jadących drogą podporządkowaną ustala się za pomocą trójkąta widoczności (rys. 3.2.21.2).
W celu wyznaczenia trójkąta widoczności należy określić wielkości s i L. Wielkość s określa się z wykresu na rysunku 3.2.21.3. Wielkość L określa się ze wzoru:

L=(s+l)· vp2
-----
vp1

gdzie:


s -widoczność na zatrzymanie się w m
vp1 -prędkość dopuszczalna dla drogi podporządkowanej w km/h
vp2 -prędkość dopuszczalna dla drogi z pierwszeństwem przejazdu w km/h
l -długość pojazdu w m