Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Oznaczenie szlaków pieszych


Znaki podstawowe

Znak prostokątny o wymiarach 90 x 150 mm, składający się z trzech poziomych pasków, przy czym paski zewnętrzne są koloru białego, a pasek środkowy w kolorze szlaku.

znak podstawowy szlaku pieszego
znak podstawowy szlaku pieszego
znak podstawowy szlaku pieszego
znak podstawowy szlaku pieszego
znak podstawowy szlaku pieszego


Znak początku (końca) szlaku

Znak w kształcie koła o średnicy 100 mm w kolorze białym, w środku którego znajduje się koło o średnicy 40 mm w kolorze szlaku znak początku (końca) szlaku.

znak początku (końca) szlaku
znak początku (końca) szlaku
znak początku (końca) szlaku
znak początku (końca) szlaku
znak początku (końca) szlaku


Znak skrętu oraz strzałka

Znak wymiarach 90/180 x 90/150 mm, składający się z trzech pasków, gdzie zewnętrzne są w kolorze białym,
a środkowy w kolorze szlaku i występuje z załamaniem pod kątem 90 stopni.

Strzałka - strzałka o wymiarach 90/140 x 176 mm z białym tłem i nałożoną strzałką w kolorze szlaku.
W górach zaleca się stosowanie strzałek o wymiarach 100/140 x 176 mm .

znak skrętu na szlaku pieszym
znak skrętu na szlaku pieszym
znak skrętu na szlaku pieszym
znak skrętu na szlaku pieszym
strzałka na szlaku pieszym


Uwaga

Uwaga

Znak zblokowany

Znak zblokowany

Znak zblokowany

Znak zblokowany

Znak zblokowany

Znak zblokowany

Znak zblokowany

Znak zblokowanyTablica informacyjna na szlakuTablica ze schematyczną siecią szlaków o wymiarach 500 x 700 mm. Tło białe z czarnym liternictwem i kolorowym zaznaczeniem szlaków oraz napisem „PTTK” i nazwą jednostki znakującej, a także z podaniem na odwrocie numeru ewidencyjnego z Centralnej Kartoteki Szlaków PTTK.

tablica na szlaku tablica ze schematyczną siecią szlaków


Drogowskaz szlaku


drogowskaz szlaku drogowskaz szlaku Drogowskaz szlaku o wymiarach 150 x 450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm) z oznaczeniem koloru szlaku na strzałce (grocie) drogowskazu, na przeciwnym końcu na białym tle czarny napis „PTTK” i nazwa jednostki znakującej. W pierwszym wierszu umieszczona miejscowość (miejsce) pośrednia, a w drugim miejscowość (miejsce) docelowe wraz z czasem przejścia (góry) lub odległości (niziny), a także z podaniem na odwrocie numeru ewidencyjnego drogowskazu z Centralnej Kartoteki Szlaków PTTK.

drogowskaz szlaku międzynarodowego Drogowskaz dla szlaków międzynarodowych oznaczenie symbolem lub numerem szlaku poprzez umieszczenie na kolorowym pasku strzałki (grotu) drogowskazu (kolor liter biały lub czarny przy szlaku żółty.

tablica z nazwą miejsca (punktu topograficznego)


tablica z nazwą miejsca
(punktu topograficznego)

Tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym


tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym.
Tablica o wymiarach 150 x 450 mm na czerwonym tle napis „SZLAK ZAMKNIĘTY” i nazwa jednostki znakującej tablica informacyjna o zagrożeniu lawinowym

Tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym


Tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym.
Tablica o wymiarach 400 x 400 mm z żółtą-czarną szachownicą i napisem „LAWINY”, ustawiana w terenie zagrożonym lawinami,tablica informacyjna o zagrożeniu lawinowym

Tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym


tablice informacyjne o zagrożeniu lawinowym.
Tablica pionowa o czerwono-niebieskim tle z białą sylwetką dłoni i białym napisem „ALARM LAWINOWY” informująca o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowiaWytyczne szlaków turystycznych


  1. Wytyczanie szlaków turystycznych następuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 707 z późn. zm.);
  2. Znakowanie górskich szlaków turystycznych odbywa się zgodnie z ustaleniami ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (załącznika nr 2, Dz.U. Nr 57, poz. 358);
  3. Znakowanie rowerowych szlaków turystycznych następuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115) i ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1993), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729);
  4. W przypadku wytyczania i znakowania szlaków turystycznych na terenie parków narodowych i innych form ochrony przyrody zastosowanie znajduje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
  5. Znaki zostały opracowane na bazie danych zawartych w Uchwale nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 IV 2007 r.w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlaków turystycznych przez PTTK.