znak B-3a Drukuj Email


pytanie

Znak  B-5 " zakaz wjazdu samochodów ciężarowych " oznacza zakaz ruchu :

 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągników rolniczych,
 • pojazdów wolnobieżnych. 

 

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Mam pytanie, na które nie znalazłem jasnej i pewnej odpowiedzi nawet u kierownika Komendy Miejskiej Policji Wydział Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

Czy znak ten jeśli na znaku lub na tabliczce jest podana dopuszczalna masa całkowita np. 3,5 t. dotyczy autobusu czy nie? Wiadomo że dopuszczalna masa całkowita autobusu dwuosiowego wynosi 18 t.

Zbigniew R.


odpowiedź

Panie Zbyszku,

Naprawdę nie widzę żadnych nieścisłości.
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.)

§ 18.

 1. Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
 2. Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów" oznacza zakaz ruchu autobusów.
 3. Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli" oznacza zakaz ruchu motocykli.
 4. Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu:
  1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2. ciągników samochodowych,
  3. pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  4. ciągników rolniczych,
  5. pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Czyli ustawodawca w 5 punktach wymienił jakich pojazdów dotyczy zakaz (nie ma wśród nich autobusów).

W zapisie "Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa..." zawarta jest informacja, że zakaz dotyczy tych pięciu grup pojazdów w przypadku gdy ciągną przyczepę (-y)

W Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 908 w USTAWIE z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania

Przesyłam fragment ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220, poz. 2181

Wprawdzie przy opisie znaku B-5 mówi się, że stosuje się go na drogach gdzie jest mała szerokość jezdni, małe promienie łuków na skrzyżowaniach itp. i mogłoby to sugerować, iż w pewnym sensie (ze względu na gabaryty) dotyczy to również autobusów. Tak, ale z definicji znaku B-5 wynika do jakich pojazdów on się odnosi. Nie wymienia się autobusów.
Jeśli chodzi o zakaz wjazdu autobusów, należy ustawić znak B-3a.

Pozdrawiam
autor strony www.znaki-drogowe.pl

 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google