Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
C-1
C-1-nakaz-jazdy-w-prawo-przed-znakiem
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-2
C-2-nakaz-jazdy-w-prawo-za-znakiem
Nakaz jazdy w prawo za znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-3
C-3-nakaz-jazdy-w-lewo-przed-znakiem
Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-4
C-4-nakaz-jazdy-w-lewo-za-znakiem
Nakaz jazdy w lewo za znakiem
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-5
C-5-nakaz-jazdy-prosto
Nakaz jazdy prosto
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-6
C-6-nakaz-jazdy-prosto-lub-w-prawo
Nakaz jazdy prosto lub w prawo
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-7
C-7-nakaz-jazdy-prosto-lub-w-lewo
Nakaz jazdy prosto lub w lewo
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-8
C-8-nakaz-jazdy-w-prawo-lub-w-lewo
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-9
C-9-nakaz-jazdy-z-prawej-strony-znaku
Nakaz jazdy z prawej strony znaku
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-10
C-10-nakaz-jazdy-z-lewej-strony-znaku
Nakaz jazdy z lewej strony znaku
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-11
C-11-nakaz-jazdy-z-prawej-lub-lewej-strony-znaku
Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-12
C-12-ruch-okrezny
Ruch okrężny
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie
C-13
C-13-droga-dla-rowerow
Droga dla rowerów
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
C-13a
C-13a-koniec-drogi-dla-rowerow
Koniec drogi dla rowerów
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
C-14
C-14-predkosc-minimalna
Prędkość minimalna
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
C-15
C-15-koniec-minimalnej-predkosci
Koniec minimalnej prędkości
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
C-16
C-16-droga-dla-pieszych
Droga dla pieszych
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
C-16a
C-16a-koniec-drogi-dla-pieszych
Koniec drogi dla pieszych
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
C-17
C-17-nakazany-kierunek-jazdy-dla-pojazdow-z-materialami-niebezpiecznymi
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Oznacza obowiązujący dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu.
C-18
C-18-nakaz-uzywania-lancuchow-przeciwposlizgowych
Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Ooznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
C-19
C-19-koniec-nakazu-uzywania-lancuchow-przeciwposlizgowych
Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Fakty na temat znaków nakazu