Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>

Poniżej przedstawiamy aktualny taryfikator mandatów karnych na rok 2019. Nowy taryfikator przewiduje mandaty za przekroczenie prędkości, fotoradar, za wjazd na czerwonym świetle, za zakaz wjazdu oraz wszystkie przewidziane przez ustawodawcę kary. Mandat karny może zostać nałożony na kierowcę samochodu osobowego.

Na samum dole znajdują się wersje PDF oraz WORD do pobrania BEZPŁATNIE.

Aktualny Taryfikator mandatów 2019Kwalifikacja prawna
Naruszenie
Naruszone przepisy ruchu drogowego Grzywna PLN
art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300
art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100
art. 97 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 55 ust. 1 300
art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150
art. 97 Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50
art. 97 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1 100 - 300
art. 90 lub art. 97 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300
art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300
art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia art. 66 50 - 200
art. 96 § 1 pkt 4 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50
art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2 100 - 300
art. 97 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250
art. 97 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250
art. 97 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250
art. 97 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250
art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250
art. 97 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250
art. 88 Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub 2 100
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej art. 51 ust. 6 100
art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy art. 26 ust. 3 pkt 3 100
art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250 - 500
art. 90 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 50 - 200
art. 94 § 1 Kierowanie bez uprawnień rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100
art. 97 Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym art. 45 ust. 2 pkt 3 100
art. 97 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa art. 45 ust. 2 pkt 3 300
art. 97 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (za dwóch pasażerów) art. 45 ust. 2 pkt 3 500
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 0 - 250
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:uprawnień do kierowania pojazdami art. 87 ust. 1 500
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu art. 87 ust. 1 300
art. 97 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200
art. 97 Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50
art. 88 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200
art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100
art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią art. 46 ust. 3 50
art. 90 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200
art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza art. 11 ust. 1 50
art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 13 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 150 - 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej art. 46 ust. 2 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 26 ust. 6 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2, § 91 ust. 1 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-13 "początek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 - 3 lub ust. 4 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 500
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 250
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 100
art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby art. 58 ust. 1 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów art. 11 ust. 4 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200
art. 97 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150
art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach § 2 200 - 500
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 35 ust. 1 100
art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250
art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu art. 24 ust. 1 pkt 1 250
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania art. 31 ust. 1 pkt 7 50
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym art. 31 ust. 1 pkt 7 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300
art. 97 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi art. 11 ust. 2 50
art. 97 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt art. 37 ust. 2 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość art. 37 ust. 4 pkt 3 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50
art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 63 ust. 2 100
art. 88 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100
art. 97 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust. 3 100
art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200
art. 97 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 28 ust. 3 pkt 1 300
art. 97 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 200 - 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100
art. 97 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100
art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150
art. 97 Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci art. 57a ust. 1 200
art. 97 Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób art. 57a ust. 3 50
art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 300
art. 90 lub art. 97 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150
art. 97 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione § 95-98, 102, 104 lub 106 300 - 500
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 100
art. 92 § 1 lub art. 90 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub § 39 w zw. z § 40 50
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." § 19 250
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." § 20 150
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" § 24 ust. 1 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 1-8 250
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników § 26 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-35 "zakaz postoju" § 28 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-36 "zakaz zatrzymywania się" § 28 ust. 2 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." § 28 ust. 6 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-39 "strefa ograniczonego postoju" § 29 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 9-13 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:BT-1 "ograniczenie prędkości" § 81 ust. 1 i 2 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:BT-3 "blokada zwrotnicy" § 81 ust. 3 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." § 35 250
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-12 "ruch okrężny" § 36 ust. 1 150
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-13 "droga dla rowerów" § 37 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-14 "prędkość minimalna" § 38 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" § 41 400
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" § 42 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-17 "linia przystankowa" § 90 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-2 "linia pojedyncza ciągła" § 86 ust. 3 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu" § 90 ust. 5 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" § 86 ust. 4 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-7b "linia krawędziowa ciągła" § 86 ust. 8 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia art. 24 ust. 6 100
art. 90 lub art. 97 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300
art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350 - 500
art. 90 lub art. 97 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300
art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze art. 41 150
art. 97 Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100
art. 88 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 150 - 300
art. 88 lub art. 90 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200
art. 97 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4 200
art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200
art. 90 lub art. 97 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2 200
art. 90 lub art. 97 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego art. 47a 100
art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350 - 500
art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 stop § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym § 99, § 102 ust. 4, § 107 100
art. 97 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250
art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500
art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50
art. 90 lub art. 97 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50
art. 90 lub art. 97 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować art. 35 ust. 2 50
art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku art. 46 ust. 5 50
art. 97 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100
art. 97 Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze niezabudowanym art. 14 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze zabudowanym art. 14 pkt 2 50
art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni art. 14 pkt 7 50
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 do 50
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 50-100
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 100-200
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 200-300
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 300-400
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h (odebranie prawa jazdy na trzy miesiące, za jazdę powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym) art. 20 albo § 27 lub § 31 400-500
art. 97 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d 200
art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 100 - 300
art. 97 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu art. 63 ust. 1 100 - 300
art. 97 Przewożenie dziecka w pojeździe: poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 500
art. 97 Przewożenie dziecka w pojeździe: w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150
art. 97 Przewożenie dziecka w pojeździe: w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150
art. 97 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150
art. 97 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 150
art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli art. 45 ust. 1 pkt 10 100
art. 85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400
art. 86 § 1 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 0 - 500
art. 86 § 2 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 0 - 500
art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami art. 30 200
art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości art. 30 200
art. 97 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200
art. 90 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200
art. 90 lub art. 97 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200
art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 50 - 200
art. 88 Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3 100
art. 97 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100
art. 97 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 0 - 300
art. 97 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 0 - 300
art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 300
art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200
art. 97 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 3 100
art. 97 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100
art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych art. 14 pkt 1 lit. a 50
art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: w miejscach innych niż przejścia dla pieszych art. 14 pkt 1 lit. a 100
art. 90 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100
art. 97 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 14 pkt 6 100
art. 90 lub art. 97 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250
art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 32 ust. 6 200
art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100
art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym art. 39 ust. 1 pkt 10 50
art. 97 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200
art. 97 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi (w przypadku wyprzedzania pojazdu wielośladowego) art. 27 ust. 4 500
art. 97 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300
art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200
art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi (w przypadku wyprzedzania pojazdu wielośladowego) art. 26 ust. 3 pkt 1 500
art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300
art. 97 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu art. 24 ust. 2 - 5 200
art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150
art. 97 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 60 ust. 1 pkt 2 100
art. 97 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200
art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300
art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 100 - 300
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 300
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 200 - 500
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200
art. 90 lub art. 97 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200
art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4 200 - 400
art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej art. 45 ust. 1 pkt 9 50 - 200
art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 14 pkt 3 50
art. 90 lub art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350


Najczęściej zadawane pytania


Gdzie można opłacić mandat?


Mandat możecie opłacić na dowolnej poczcie, w banku lub przez internet. Przy płatności na poczcie lub banku pamiętajcie aby zachować ( do 5 lat ) pokwitowanie zapłaty. Zdarzają się przypadki, iż komornik po paru latach potrafi zapukać do drzwi z powodu braku wpłaty.

Idealnym wyjściem jest zapłata prosto z konta bankowego – wtedy zachowujemy w historii wpłatę archiwalną.

Jak zapłacić mandat – krok po kroku przez Internet


 1. Zaloguj się na swoje konto w banku przez strone internetową lub aplikację na telefonie ( mBank, PKO, Alior Bank, ING… ),
 2. Wyszukaj zakładkę „PRZELEWY” następnie „przelew do Urzędu Skarbowego” lub „Przelew do US” lub „Przelew podatkowy”,
 3. Wybierz typ identyfikatora PESEL – znajdziesz go w dowodzie osobistym,
 4. Wybieramy miejscowość Urzędu Skarbowego. Od 01/01/2016 wszystkie mandaty płacimy do tego samego US w Opolu,
 5. Z pola wyboru możemy wybrać Pierwszy Urząd Skarbowy Opole

 6. Adres i numer konta US Opole:
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
  Organ podatkowy: Pierwszy Urząd Skarbowy
  Adres: ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

 7. W polu „kwota” wpisujemy kwotę mandatu – taką jak na blankiecie od policji,
 8. Zatwierdzamy przelew ( pamiętajmy o weryfikacji SMS).
Pamiętaj: Za każdym razem warto upewnić się czy numer konta bankowego opolskiego US jest prawidłowy.
Numer konta również znajdziecie na blankiecie wręczonym przez policję.

Na jaki numer konta płacimy mandat?


Od 1 stycznia 2016 roku wszystkie mandaty płacimy na numer Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 - MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

Numer konta aktualny jest na dzień 26.02.2019 – upewnij się przed wykonaniem przelewu!

Kto może nałożyć mandat?


Mandat karny może nałożyć jedynie Policja – w szczególnych przypadkach Straż miejsca lub gminna może nałożyć grzywnę w wysokości do 500zł, w przypadku kilku wykroczeń – do 1000zł.

Wysokość mandatu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. – znane jako taryfikator mandatów.

Jakie mamy rodzaje mandatów karnych?Czy mogę odmówić przyjęcia mandatu?


Każdy obywatel Polski ma prawo do odmówienia przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji, policjant zobowiązany jest do przekazania sprawy do właściwego sądu, wraz z notatką ( w miarę możliwości ) czemu dany mandat nie został przyjęty, z zaznaczeniem, że nie przyjęliśmy mandatu.

Jak wygląda mandat karny


przykładowy mandat karny wzór