Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>

tarcza do zatrzymywania pojazdów Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, podawania kierującemu pojazdem poleceń do określonego zachowania upoważnione organy mogą stosować:

  • tarcze do zatrzymywania pojazdów (w przypadku zatrzymania pojazdu w warunkach niedostatecznej widoczności tarcza powinna być wyposażona w elementy odblaskowe lub światło czerwone),
  • latarki ze światłem czerwonym do zatrzymywania pojazdów,
  • urządzenia nagłaśniające przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami,
  • urządzenia sygnalizacyjne przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami.


Urządzenia sygnalizacyjne


Instalowane na pojazdach, przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami. Na radiowozach policyjnych mogą być zamontowane tablice z napisami czytelnymi z odległości co najmniej 25m:

urządzenie sygnalizacyjne z tyłu radiowozu

urządzenie sygnalizacyjne z tyłu radiowozu

urządzenie sygnalizacyjne z przodu radiowozu (lustrzane odbicie)

urządzenie sygnalizacyjne z przodu radiowozu (lustrzane odbicie)