Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
B-1-zakaz-ruchu-w-obu-kierunkach
Zakaz ruchu w obu kierunkach
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.
B-2-zakaz-wjazdu
Zakaz wjazdu
Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
B-3-zakaz-wjazdu-pojazdow-silnikowych-z-wyjatkiem-motocykli-jednosladowych
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
B-3a
B-3a-zakaz-wjazdu-autobusow
Zakaz wjazdu autobusów
Oznacza zakaz ruchu autobusów
B-4-zakaz-wjazdu-motocykli
Zakaz wjazdu motocykli
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
B-5-zakaz-wjzadu-samochodow-ciezarowych
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Oznacza zakaz ruchu: 1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t, 2). ciągników samochodowych, 3). pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t, 4). ciągników rolniczych, 5). pojazdów wolnobieżnych. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
B-6
B-6-zakaz-wjazdu-ciagnikow-rolniczych
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
B-7
B-7-zakaz-wjzadu-pojazdow-silnikowych-z-przyczepa
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.
B-8
B-8-zakaz-wjazdu-pojazdow-zaprzegowych
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-9
B-9-zakaz-wjazdu-rowerow
Zakaz wjazdu rowerów
Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
B-10
B-10-zakaz-wjazdu-motorowerow
Zakaz wjazdu motorowerów
Oznacza zakaz ruchu motorowerów.
B-11
B-11-zakaz-wjazdu-wozkow-rowerowych-i-rowerow-wielosladowych
Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych
Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
B-12
B-12-zakaz-wjazdu-wozkow-recznych
Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13
B-13-zakaz-wjazdu-pojazdow-z-materialami-wybuchowymi-lub-latwo-zapalnymi
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a
B-13a-zakaz-wjazdu-pojazdow-z-materialami-niebezpiecznymi
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.
B-14
B-14-zakaz-wjazdu-pojazdow-ktore-moga-skazic-wode
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-15
B-15-zakaz-wjazdu-pojazdow-o-szerokosci-ponad-m
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-16
B-16-zakaz-wjazdu-pojazdow-o-wysokosci-ponad-m
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.
Ooznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-17
B-17-zakaz-wjazdu-pojazdow-o-dlugosci-ponad-m
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
B-18
B-18-zakaz-wjazdu-pojazdow-o-rzeczywistej-masie-calkowitej-ponad-t
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.
Onacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
B-19
B-19-zakaz-wjazdu-pojazdow-o-nacisku-osi-wiekszym-niz-t
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
B-20
B-20-stop
Oznacza: 1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, 2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak Stop B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
B-21
B-21-zakaz-skrecania-w-lewo
Zakaz skręcania w lewo
Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-22
B-22-zakaz-skrecania-w-prawo
Zakaz skręcania w prawo
Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-23
B-23-zakaz-zawracania
Zakaz zawracania
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
B-24
B-24-koniec-zakazu-zawracania
Koniec zakazu zawracania
Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
B-25
B-25-zakaz-wyprzedzania
Zakaz wyprzedzania
Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
B-26
B-26-zakaz-wyprzedzania-przez-samochody-ciezarowe
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: 1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 2) ciągnikiem samochodowym, 3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
B-27
B-27-koniec-zakazu-wyprzedzania
Koniec zakazu wyprzedzania
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
B-28
B-28-koniec-zakazu-wyprzedzania-przez-samochody-ciezarowe
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
B-29
B-29-zakaz-uzywania-sygnalow-dzwiekowych
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania
B-30
B-30-koniec-zakazu-uzywania-sygnalow-dzwiekowych
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
B-31
B-31-pierwszenstwo-dla-nadjezdzajacych-z-przeciwka
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
B-32
B-32-stoj-kontrola-celna
Stój - kontrola celna
Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
B-33
B-33-ograniczenie-predkosci
Ograniczenie prędkości
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do: 1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43, 2)
umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania, 3)
umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem: 1). pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne 2). pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego 3). pojazdu holującego pojazd silnikowy 4). motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7 5). samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
B-34
B-34-koniec-ograniczenia-predkosci
Koniec ograniczenia prędkości
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
B-35
B-35-zakaz-postoju
Zakaz postoju
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Zakaz wyrażony tym znakiem:
 • dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
 • dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
 • nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
B-36
B-36-zakaz-zatrzymywania-sie
Zakaz zatrzymywania się
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Zakaz wyrażony tym znakiem:
 • dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
 • dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
 • nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
B-37
B-37-zakaz-postoju-w-dni-nieparzyste
Zakaz postoju w dni nieparzyste
Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
B-38
B-38-zakaz-postoju-w-dni-parzyste
Zakaz postoju w dni parzyste
Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
B-39
B-39-strefa-ograniczonego-postoju
Strefa ograniczonego postoju
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach ; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku. Znak B-39 nie dotyczy: 1). pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu, 2). pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44, 3). pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego, 4). autobusu szkolnego.
B-40
B-40-koniec-strefy-ograniczonego-postoju
Koniec strefy ograniczonego postoju
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41
B-41-zakaz-ruchu-pieszych
Zakaz ruchu pieszych
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
B-42
B-42-koniec-zakazow
Koniec zakazów
Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
B-43
B-43-strefa-ograniczonej-predkosci
Strefa ograniczonej prędkości
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
B-44
B-44-koniec-strefy-ograniczonej-predkosci
Koniec strefy ograniczonej prędkości
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
 1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
 4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
 5. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
  1. T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
  2. T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
 6. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
 7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków B-3 ÷ B-14 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
 8. Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1,B-3,B-5,B-7 i podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
 9. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:B-1,B-3,B-3A,B-4,B-10,B-35,B-37,B-38 i B-39.

Ograniczenia

Zakazy wyrażone znakami mogą być ograniczane w dwojaki sposób:

 1. poprzez określenie czasu w jakim zakaz obowiązuje, podając pełne godziny jego trwania: np. "w godz. 16—19”, "w godz. 21—6" ,
 2. poprzez określenie uczestników ruchu na których nałożono zakaz.
Wyjątków takich nie można stosować do znaków: B-13, B-13a, B-14, B-15, B-16, B-17, B -20, B-29, B-31, B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43. Informacje precyzujące znaczenie znaku zakazu, w szczególności informujące, jakich pojazdów znak dotyczy, np. podające ich rodzaj lub masę, należy umieszczać na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku.

Dla wyłączenia z zakazu pewnych uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, stosuje się zwrot „Nie dotyczy,.,". Napisy powinny konkretnie określać rodzaj pojazdów lub uczestników ruchu. Nie dopuszcza się stosowania sformułowań ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego".

Jeśli zachodzi potrzeba objęcia zakazem uprawnionych osób niepełnosprawnych które na podstawie przepisów nie podlegają dziewięciu znakom (B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39), to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Dotyczy także niepełnosprawnych"