Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
S-1
s-1-sygnalizator-z sygnałami do kierowania ruchem
Sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
1) sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jedno- cześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3)sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator,
4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2)ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
3. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.
4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżo- waniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszają- cym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okręż- nym oznaczonym znakami C-12'
S-2
s-2-sygnalizator z sygnalem dopuszczajacym skrecanie w kierunku wskazanym strzalka
opuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sy- gnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23. 2. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa powyżej jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom
S-3
s-3-sygnalizator kierunkowy
sygnalizator kierunkowy
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
S-4
s-4-sygnalizator z sygnalami dla pasow ruchu
sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
S-5
s-5-sygnalizator z sygnalami dla pieszych
sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
S-6
s-6-sygnałami dla rowerzystow
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd; sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.
S-7
s-7-sygnalizator z sygnalem nakazującym opuszczenie pasa ruchu
Nakaz opuszczenia pasa ruchu
Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.

Akceptowane kierunki jazdy w związku z sygnałami nadawanymi przez sygnalizator S-3


tylko wprost i w lewo

tylko wprost i w prawo

tylko wprost

tylko w prawo

tylko w lewo

tylko w lewo i zawracanie

tylko zawracanie

tylko w lewo i w prawoSygnały świetlne dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

#
Znak
Znaczenie
Opis
SB
Sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami
Sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami
Sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał w kształcie dwóch kropek - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących pojazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej,
3) sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświetlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.

SB-a sygnał odpowiadający sygnałowi zielonemu w sygnalizacji trójbarwnej, oznaczający zezwolenie na ruch

SB-b sygnał odpowiadający sygnałowi żółtemu w sygnalizacji trójbarwnej, oznaczający zakaz ruchu

SB-c sygnał odpowiadający sygnałowi czerwonemu w sygnalizacji trójbarwnej, oznaczający zakaz ruchu

SB-d sygnał oznaczający, że za chwilę zapali się sygnał SB-a

ST
sygnalizator z sygnałami dla tramwajów
Sygnalizator z sygnałami dla tramwajów
1) Sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał w kształcie kreski pionowej migający - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej,
3) sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator.
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
a) ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
b) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
STk
sygnalizator kierunkowy dla tramwajów
Sygnalizator kierunkowy dla tramwajów
1)Sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał w kształcie kreski pionowej migający - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej,
3) sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator.
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
a) ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
b) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.

STKa - sygnalizator kierunkowy na wprost

STK-b sygnalizator kierunkowy- w prawo

STK-c sygnalizator kierunkowy- na wprost i w prawo

STK-d sygnalizator kierunkowy- na wprost i w lewo

STK-e sygnalizator kierunkowy- w prawo i w lewo

STT-2a sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost

STT-2b sygnał oznaczający zezwolenie na ruch w prawo

STT-2b sygnał oznaczający zezwolenie na ruch w prawo

STT-3a sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost i w prawo

STT-3a sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost i w prawo

STT-3b sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost i w lewo

STT-3b sygnał oznaczający zezwolenie na ruch na wprost i w lewo

STT-3c sygnał oznaczajacy zezwolenie na ruch w prawo i w lewo

STT-3c sygnał oznaczajacy zezwolenie na ruch w prawo i w lewo

  1. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
  2. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
  3. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
  4. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
  5. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory typu S-1, S-2, S-3, S-4, S-7, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
  6. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.