Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
F-1
Znak uzupełniający F-1
Przejście graniczne
Informuje o czynnym przejściu granicznym.
F-2
Znak uzupełniający F-2
Przekraczanie granicy zabronione
Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
F-2a
Znak uzupełniający F-2a
Granica państwa
Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej
F-3
Znak uzupełniający F-3
Granica obszaru administracyjnego
z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.
F-4
Znak uzupełniający F-4
Nazwa rzeki
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
F-5
Znak uzupełniający F-5
Uprzedzenie o zakazie
Uprzedza o znaku zakazu umieszczo- nym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
F-6
Znak uzupełniający F-6
Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
F-7
Znak uzupełniający F-7
Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
F-8
Znak uzupełniający F-8
Objazd w związku z zamknięciem drogi
Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
F-9
Znak uzupełniający F-9
Znak prowadzący na drodze objazdowej
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
F-10
Znak uzupełniający F-10
Kierunki na pasach ruchu
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-11
Znak uzupełniający F-11
Kierunki na pasie ruchu
Wkazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-12
Znak uzupełniający F-12
Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-13
Znak uzupełniający F-13
Przejazd tranzytowy
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-14a
Znak uzupełniający F-14a
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-14b
Znak uzupełniający F-14b
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-14c
Znak uzupełniający F-14c
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-15
Znak uzupełniający F-15
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
F-16
Znak uzupełniający F-16
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-17
Znak uzupełniający F-17
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-18
Znak uzupełniający F-18
Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
F-19
Znak uzupełniający F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
F-20
Znak uzupełniający F-20
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
F-21
Znak uzupełniający F-21
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
F-22
Znak uzupełniający F-22
Ograniczenia na pasie ruchu
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.