Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
D-1
D-1-droga-z-pierwszenstwem
Droga z pierwszeństwem
Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
D-2
D-2-koniec-drogi-z-pierwszenstwem
Koniec drogi z pierwszeństwem
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
D-3
D-3-droga-jednokierunkowa
Droga jednokierunkowa
Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
D-4a
D-4a-droga-bez-przejazdu
Droga bez przejazdu
Oznacza początek drogi bez przejazdu.
D-4b
D-4b-wjazd-na-droge-bez-przejazdu
Wjazd na drogę bez przejazdu
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5
znak informacyjny D5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Oznacza, że kierujący który widzi ten znak, ma pierszeństwo przejazdu przed kierującym zbliżającym się z kierunku przeciwnego. Znak wprowadzany jest an zwężonych odcinkach krótszych niż 150 metrów, gdzie pojazdy o szerokości 2,5m. nie mogą się wyminąć oraz gdy kierujący pojazdem ma dobrą widoczność.
D-6
D-6-przejscie-dla-pieszych
Przejście dla pieszych
Onacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-6a
D-6a-przejazd-dla-rowerow
Przejazd dla rowerów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-6b
D-6b-przejscie-dla-pieszych-i-przejazd-dla-rowerzystow
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-7
D-7-droga-ekspresowa
Droga ekspresowa
Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-8
D-8-koniec-drogi-ekspresowej
Koniec drogi ekspresowej
Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
D-9
D-9-autostrada
Autostrada
Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-10
D-10-koniec-autostrady
Koniec autostrady
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11
D-11-poczatek-pasa-ruchu-dla-autobusow
Początek pasa ruchu dla autobusów
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-12
D-12-pas-ruchu-dla-autobusow
Pas ruchu dla autobusów
Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-13
D-13-poczatek-pasa-ruchu-powolnego
Początek pasa ruchu powolnego
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13a
D-13a-poczatek-pasa-ruchu
Początek pasa ruchu
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-14
D-14-koniec-pasa-ruchu
Koniec pasa ruchu
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-15
D-15-przystanek-autobusowy
Przystanek autobusowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16
D-16-przystanek-trolejbusowy
Przystanek trolejbusowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-17
D-17-przystanek-tramwajowy
Przystanek tramwajowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-18
D-18-parking
Parking
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18a
D-18a-parking-miejsce-zastrzezone
Parking - miejsce zastrzeżone
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18b
D-18b-parking-zadaszony
Parking zadaszony
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-19
D-19-postoj-taksowek
Postój taksówek
Oznacza miejsce przenzaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19.
D-20
D-20-koniec-postoju-taksowek
Koniec postoju taksówek
Oznacza miesjsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-21
D-21-szpital
Szpital
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-21a
D-21a-policja
Policja
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-22
D-22-punkt-opatrunkowy
Punkt opatrunkowy
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23
D-23-stacja-paliwowa
Stacja paliwowa
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23a
D-23a-stacja-paliwowa-tylko-z-gazem-do-napedu-pojazdow
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-24
D-24-telefon
Telefon
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-25
D-25-poczta
Poczta
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26
D-26-stacja-obslugi-technicznej
Stacja obsługi technicznej
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26a
D-26a-wulkanizacja
Wulkanizacja
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26b
D-26b-myjnia
Myjnia
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26c
D-26c-toaleta-publiczna
Toaleta publiczna
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26d
D-26d-natrysk
Natrysk
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-27
D-27-bufet-lub-kawiarnia
Bufet lub kawiarnia
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-28
D-28-restauracja
Restauracja
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-29
D-29-hotel-motel
Hotel (motel)
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-30
D-30-obozowisko-camping
Obozowisko (camping)
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-31
D-31-obozowisko-camping-wyposazone-w-podlaczenia-elektryczne-dla-przyczep-kempingowych
Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-32
D-32-pole-biwakowe
Pole biwakowe
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-33
D-33-schronisko-mlodziezowe
Schronisko młodzieżowe
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34
D-34-punkt-informacji-turystycznej
Punkt informacji turystycznej
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34a
D-34a-informacja-radiowa-o-ruchu-drogowym
Informacja radiowa o ruchu drogowym
Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35
D-35-przejscie-podziemne-dla-pieszych
Przejście podziemne dla pieszych
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-35a
D-35a-schody-ruchome-w-dol
Schody ruchome w dół
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36
D-36-przejscie-nadziemne-dla-pieszych
Przejście nadziemne dla pieszych
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36a
D-36a-schody-ruchome-w-gore
Schody ruchome w górę
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-37
D-37-tunel
Tunel
Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
D-38
D-38-koniec-tunelu
Koniec tunelu
Oznacza wyjazd z tunelu.
D-39
znak informacyjny opłaty drogowe D39
Dopuszczalne prędkości
Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
D-39a
znak informacyjny opłaty drogowe D39a
Opłaty drogowe
Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznych lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne
D-40
D-40-strefa-zamieszkania
Strefa zamieszkania
Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41
D-41-koniec-strefy-zamieszkania
Koniec strefy zamieszkania
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-42
D-42-obszar-zabudowany
Obszar zabudowany
Oznacza wjazd na obszar zabudowany.
D-43
D-43-koniec-obszaru-zabudowanego
Koniec obszaru zabudowanego
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
D-44
D-44-strefa-parkowania
Strefa parkowania
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
D-45
D-45-koniec-strefy-parkowania
Koniec strefy parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
D-46
D-46-droga-wewnetrzna
Droga wewnętrzna
Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-47
D-47-koniec-drogi-wewnetrznej
Koniec drogi wewnętrznej
Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-48
D-48-zmiana-pierwszenstwa
Zmiana pierwszeństwa
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
D-49
D-49-pobor-oplat
Pobór opłat
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
D-50
D-50-zatoka
Zatoka
Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica
D-51
D-51-automatyczna-kontrola-predkosci
Automatyczna kontrola prędkości
Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie
D-52
D-52-strefa-ruchu
Strefa ruchu
Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu.W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.
D-53
D-53-koniec-strefy-ruchu
Koniec strefy ruchu
Stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52- strefa ruchu oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53-koniec strefy ruchu, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Rodzaje dróg osiedlowych i obowiązujące na nich przepisy

status drogi

droga wewnętrzna*

strefa zamieszkania

strefa ruchu

znak drogowy

definicja

drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych** i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg

obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

obowiązek przestrzegania przepisów z kodeksu drogowego

tylko przepisy dotyczące znaków drogowych i sygnałów

wszystkie przepisy z kodeksu drogowego

wszystkie przepisy z kodeksu drogowego

ograniczenia parkowania

parkowanie zabronione tylko w przypadku znaków zakazu

parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach

zasady takie jak na drogach publicznych

szczególne wymagania i zasady

obowiązek przestrzegania tylko znaków i sygnałów drogowych

pieszy ma zawsze pierwszeństwo, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.

brak szczególnych zasad

możliwość wystawiania kar przez służby mundurowe

za spowodowanie kolizji oraz nieprzestrzeganie znaków i sygnałów

można karać za wszystkie wykroczenia

można karać za wszystkie wykroczenia

prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

można

nie można

nie można

*- 1. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.
3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.
4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

**- drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.