Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
G-1a
Znak dodatkowy G-1a
Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.
G-1b
Znak dodatkowy G-1b
Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem.
G-1c
Znak dodatkowy G-1c
Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 1/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem.
G-1d
Znak dodatkowy G-1d
Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.
G-1e
Znak dodatkowy G-1e
Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem.
G-1f
Znak dodatkowy G-1f
Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem.
G-2
Znak dodatkowy G-2
Sieć pod napięciem
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna. Do dnia 31.12.2005 umieszczona przed przejazdem kolejowym tablica z białym tłem, na której umieszczono symbol czaszki i napis "Baczność! Nie dotykać przewodów!" miała takie samo znaczenie jak znak G-2.
G-3
Znak dodatkowy G-3
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje jeden tor. Nie wymusza zatrzymania.
G-4
Znak dodatkowy G-4
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje wiecej niż jeden tor. Nie wymusza zatrzymania.

Więcej informacji nt. Znaków dodatkowych

1. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem lub , słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.
2. Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż 150 m od przejazdu na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.