Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
P-1
P-1-linia-pojedyncza-przerywana
Linia pojedyncza przerywana
1. Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
P-2
P-2-linia-pojedyncza-ciagla
Linia pojedyncza ciągła
Linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.
P-2
P-2-linia-pojedyncza-ciagla
Linia pojedyncza ciągła
Linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.
P-2
P-2-linia-pojedyncza-ciagla
Linia pojedyncza ciągła
Linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.
P-3
P-3-linia-jednostronnie-przekraczalna
Linia jednostronnie przekraczalna
Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
P-4
P-4-linia-podwojna-ciagla
Linia podwójna ciągła
Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.
P-5
P-5-linia-podwojna-przerywana
Linia podwójna przerywana
Linia ta (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
P-6
P-6-linia-ostrzegawcza
Linia ostrzegawcza
Znak ten (linia, w której kreski są dłuższe od przerw) rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
P-7a
P-7a-linia-krawedziowa-przerywana
Linia krawędziowa przerywana
Znak ten wyznacza krawędź jezdni. Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem dopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.
P-7b
P-7b-linia-krawedziowa-ciagla
Linia krawędziowa ciągła
Znak ten wyznacza krawędź jezdni. Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem niedopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.
P-8a
P-8a-strzalka-kierunkowa-na-wprost
Strzałka kierunkowa na wprost
Znak ten oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3
P-8b
P-8b-strzalka-kierunkowa-do-skrecania
Strzałka kierunkowa do skręcania
Znak ten oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3
P-8c
P-8c-strzalka-kierunkowa-do-zawracania
Strzałka kierunkowa do zawracania
Znak ten oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3
P-9
P-9-strzalka-naprowadzajaca-w-lewo
strzałka naprowadzająca w lewo
Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
P-9b
P-9b-strzalka-naprowadzajaca-w-prawo
strzałka naprowadzająca w prawo
Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
P-10
P-10-przejscie-dla-pieszych
Przejście dla pieszych
Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
P-11
P-11-przejazd-dla-rowerzystow
Przejazd dla rowerzystów
Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
P-12
P-12-linia-bezwglednego-zatrzymania
Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.
P-13
P-13-linia-warunkowego-zatrzymania-zlozona-z-trojkatow
Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.
P-14
P-14-linia-warunkowego-zatrzymania-zlozona-z-prostokatow
Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
P-15
Znaki drogowe P-15-trojkat-podporzadkowania
trójkąt podporządkowania
P-16
P-16-napis-stop
napis STOP
może być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub linia bezwzględnego zatrzymania - stop, jeśli zastosowano znak drogowy pionowy Stop
P-17
P-17-linia-przystankowa
linia przystankowa
znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej
P-18
P-18-stanowisko-postojowe
stanowisko postojowe
znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on również parkowania obok
P-19
P-19-linia-wyznaczajaca-pas-postoju
linia wyznaczająca pas postoju
znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów
P-20
P-20-koperta
koperta
znak ten wskazuje miejsce przeznaczone do parkowania tylko niektórych pojazdów ustalonych przez terenowy oddział administracji. Postój innych pojazdów jest zabroniony
P-21
P-21-powierzchnia-wylaczona-z-ruchu-o-liniowaniu-prostym
Powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym
linie te oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego
P-22
P-22-bus
bus
oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej
P-23
P-23-rower
rower
Znak poziomy P-23 oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko do ruchu rowerów jednośladowych
P-24
P-24-miejsce-dla-pojazdu-osoby-niepelnosprawnej
miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Informacja o miejscu dla osoby niepełnosprawnej.
P-25
P-25-prog-zwalniajacy
Próg zwalniający
Informacja o przeszkodzie na drodze - progu zwalniającym.
  1. Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
  2. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej.
  3. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.