Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>

Sygnalizatory wiatru

automatyczna stacja pomiarowa z tablicą o zmiennej treści mechaniczny sygnalizator wiatru Sygnalizatory wiatru stosuje się w celu przekazania kierowcy ostrzeżenia o oczekującym go na dalszym odcinku drogi uderzeniu lub dużym parciu wiatru. Urządzenia te mogą być mechaniczne lub automatyczne, połączone np. z miernikami prędkości i siły wiatru. Dopuszcza się również stosowanie wskaźników wiatru wykonanych w postaci odpowiednio zlokalizowanej roślinności o giętkich pędach lub pniach, wskazujących kierowcom występowanie silnego wiatru na dalszym odcinku drogi.
Sygnalizatory wiatru można stosować oddzielnie lub razem z osłonami przeciwwietrznymi (naturalnymi lub sztucznymi).

Mechaniczny sygnalizator wiatru stosuje się w celu ostrzeżenia kierowców o oczekujących na dalszym odcinku drogi uderzeniach lub dużych podmuchach czy parciach wiatru. Sygnalizator ma kształt rękawa, do wskazywania siły i kierunku wiatru, o pasach na przemian czerwonych i białych.
Rękaw jest tak przymocowany do masztu, że w przypadku wypełniania go wiatrem, ustawia się zgodnie z kierunkiem powiewu.

Sygnalizatory wiatru zawieszone na odpowiednim maszcie umieszcza się:
  • dla dróg dwujezdniowych w pasie dzielącym, a w wyjątkowych przypadkach poza poboczem drogi,
  • dla dróg jednojezdniowych dwukierunkowych- wyłącznie poza poboczem drogi.
Miejsce i sposób umieszczenia sygnalizatorów powinny być tak wybrane, aby zapewnić dobrą ich widoczność dla kierowców nadjeżdżających pojazdów i nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Miejsce umieszczenia znajduje się zazwyczaj za kompleksem leśnym, stanowiącym naturalną osłonę przed wiatrem, na wysokich nasypach, przy wyjeździe z głębokiego wykopu oraz na obiektach mostowych o dużej długości i wysokości.

Sygnalizatory wiatru poprzedza się znakiem ostrzegawczym drogowym pionowym A-19 - „boczny wiatr".

Znaki drogowe o zmiennej treści

urządzenie bramowe z tablicami o zmiennej treściZnaki drogowe o zmiennej treści informujące o możliwości wystąpienia trudnych warunków ruchu związane np. z oblodzeniem jezdni lub silnym wiatrem bocznym ustawiać należy zawsze w pobliżu miejsc, w których takie zjawiska mogą zachodzić. Przede wszystkim są to wloty do i wyloty z kompleksów leśnych, wjazdy na wiadukty lub mosty, wyloty z tuneli, odcinki dróg w pobliżu rzek lub jezior itp.

Znaki informujące o stanie nawierzchni i warunkach atmosferycznych powinny być sterowane automatycznie zespołem czujników mierzących temperaturę nawierzchni i wilgotność (informacja o oblodzeniu), przejrzystość powietrza i jego wilgotność (informacja o zamgleniach), temperaturę powietrza. Możliwe jest także zdalne sterowanie znakami z centrum dyspozytorskiego.

Znaki informujące o mogących występować mgłach instalować należy w pewnej odległości od miejsc, w których mgły zazwyczaj pojawiają się. Miejsca takie należy określić przy udziale służb meteorologicznych i na podstawie obserwacji prowadzonych w dłuższym okresie.
wyświetlacz prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym Ze względu na trwałość i postrzegalność znaki takie powinny być wykonane w technice światłowodowej lub elektroluminescencyjnej. Powinny również zapewniać możliwość automatycznego dostrajania luminancji nadawanych sygnałów do pory dnia i stopnia nasłonecznienia.
Zaleca się, aby znaki tego typu, jako ustawiane w miejscach oddalonych od źródeł zasilania, były wyposażone w baterie słoneczne.

Znaki świetlne ostrzegawcze


znak świetlny A-12a

znak świetlny A-12a

znak świetlny A-15

znak świetlny A-15

znak świetlny A-19

znak świetlny A-19

znak świetlny A-21

znak świetlny A-21

znak świetlny A-30

znak świetlny A-30

znak świetlny A-32

znak świetlny A-32

znak świetlny A-33

znak świetlny A-33

znak świetlny A-34

znak świetlny A-34Znaki świetlne zakazu


znak świetlny B-25

znak świetlny B-25

znak świetlny B-26

znak świetlny B-26

znak świetlny B-33

znak świetlny B-33

znak świetlny B-42

znak świetlny B-42


Są to znaki zakazu świetlne, wyświetlane w nocy najczęściej ustawione na drogach szybkiego ruchu oraz autostradach.