#
Znak
Znaczenie
Opis
A-1
A-1 niebezpieczy zakret w prawo
Niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-2
A-2 niebezpieczny zakret w lewo
Niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-3
A-3-niebezpieczne-zakrety-pierwszy-w-prawo
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-4
A-4-niebezpieczne-zakrety-pierwszy-w-lewo
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-5
A-5-skrzyzowanie-drog
Skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
A-6a
A-6a-skrzyzowanie-zdroga-podporzadkowana-wystepujaca-po-obu-stronach
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6b
A-6b-skrzyzowanie-z-droga-podporzadkowana-po-prawej-stronie
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6c
A-6cskrzyzowanie-z-droga-podporzadkowana-wystepujaca-po-lewej-stronie
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6c
A-6cskrzyzowanie-z-droga-podporzadkowana-wystepujaca-po-lewej-stronie
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6d
A-6d-wlot-drogi-jednokierunkowej-z-prawej-strony
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6e
A-6e-wlot-drogi-jednokierunkowej-z-lewej-strony
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-7
A-7-ustap-pierwszenstwa
Ustąp pierwszeństwa
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-8
A-8-skrzyzowanie-o-ruchu-okreznym
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
A-9
A-9-przejazd-kolejowy-z-zaporami
Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-10
A-10-przejazd-kolejowy-bez-zapor
Przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-11
A-11-nierowna-droga
Nierówna droga
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
A-11a
A-11a-prog-zwalniajacy
Próg zwalniający
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów
A-12a
A-12a-zwezenie-jezdni-dwustronne
Zwężenie jezdni - dwustronne
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12b
A-12b-zwezenie-jezdni-prawostronne
Zwężenie jezdni - prawostronne
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12c
A-12c-zwezenie-jezdni-lewostronne
Zwężenie jezdni - lewostronne
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-13
A-13-ruchomy-most
Ruchomy most
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
A-14
A-14-roboty-drogowe
Roboty drogowe
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
A-15
A-15-sliska-jezdnia
Śliska jezdnia
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
A-16
A-16-przejscie-dla-pieszych
Przejście dla pieszych
Ostrzega o przejściu dla pieszych
A-17
A-17-dzieci
Dzieci
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
A-18a
A-18a-zwierzeta-gospodarskie
Zwierzęta gospodarskie
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
A-18b
A-18b-zwierzeta-dzikie
Zwierzęta dzikie
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
A-19
A-19-boczny-wiatr
Boczny wiatr
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-20
A-20-odcinek-jezdni-o-ruchu-dwukierunkowym
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
A-21
A-21-tramwaj
Tramwaj
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
A-22
A-22-niebezpieczny-zjazd
Niebezpieczny zjazd
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
A-23
A-23-stromy-podjazd
Stromy podjazd
Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
A-24
A-24-rowerzysci
Rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
A-25
A-25-spadajace-odlamki-skalne
Spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
A-26
A-26-lotnisko
Lotnisko
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
A-27
A-27-nabrzeze-lub-brzeg-rzeki
Nabrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
A-28
A-28-sypki-zwir
Sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
A-29
A-29-sygnaly-swietlne
Sygnały świetlne
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
A-30
A-30-inne-niebezpieczenstwo
Inne niebezpieczeństwo
Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
A-31
A-31-niebezpieczne-pobocze
Niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
A-32
A-32-oszronienie-jezdni
Oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
A-33
A-33-zator-drogowy
Zator drogowy
Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
A-34
A-34-wypadek-drogowy
Wypadek drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
  1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
  2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku ,który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach
  4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
  5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka oznacza koniec takiego odcinka.
  6. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Fakty na temat znaków ostrzegawczych