Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>
#
Znak
Znaczenie
Opis
E-1
E-1-tablica-przeddrogowskazowa
Tablica przeddrogowskazowa
Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2
E-1a
Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-1b
Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-2a
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2b
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią E-2b
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2c
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie E-2d
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2d
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie E-2d
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2e
Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę E-2e
Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2f
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę E-2f
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-3
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi E-3
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-4
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej E-4
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-5
Drogowskaz do dzielnicy miasta E-5
Drogowskaz do dzielnicy miasta
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.
E-6
Drogowskaz do lotniska E-6
Drogowskaz do lotniska
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-6a
Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej E-6a
Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-6b
Drogowskaz do dworca autobusowego E-6b
Drogowskaz do dworca autobusowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-6c
Drogowskaz do przystani promowej E-6c
Drogowskaz do przystani promowej
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-7
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi E-7
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-8
Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego E-8
Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-9
Drogowskaz do muzeum E-9
Drogowskaz do muzeum
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-10
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury E-10
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-11
Drogowskaz do zabytku przyrody E-11
Drogowskaz do zabytku przyrody
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-12
Drogowskaz do punktu widokowego E-12
Drogowskaz do punktu widokowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-12a
Drogowskaz do szlaku rowerowego E-12a
Drogowskaz do szlaku rowerowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-13
Tablica kierunkowa E-13
Tablica kierunkowa
Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
E-14
Tablica szlaku drogowego E-14
Tablica szlaku drogowego
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-14a
Tablica szlaku drogowego przy autostradzie E-14a
Tablica szlaku drogowego przy autostradzie
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-15a
Numer drogi krajowej E-15a
Numer drogi krajowej
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15b
Numer drogi wojewódzkiej E-15b
Numer drogi wojewódzkiej
Znak E-15b stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN = 8.1577 ton
E-15c
Numer autostrady E-15c
Numer autostrady
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15d
Numer drogi ekspresowej E-15d
Numer drogi ekspresowej
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15e
Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu E-15e
Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15f
Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10t
Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10t
Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 100 kN
E-15g
Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t E-15g
Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t
Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 100 kN
E-16
Numer szlaku międzynarodowego E-16
Numer szlaku międzynarodowego
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-17a
Miejscowość E-17a
Miejscowość
Oznacza wjazd do miejscowości
E-18a
Koniec miejscowości E-18a
Koniec miejscowości
Oznacza wyjazd z miejscowości.
E-19a
Obwodnica E-19a
Obwodnica
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
E-20
Tablica węzła drogowego na autostradzie E-20
Tablica węzła drogowego na autostradzie
Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.
E-21
Dzielnica (osiedle) E-21
Dzielnica (osiedle)
Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
E-22a
Samochodowy szlak turystyczny E-22a
Samochodowy szlak turystyczny
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.
E-22b
Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym E-22b
Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
E-22c
Informacja o obiektach turystycznych E-22c
Informacja o obiektach turystycznych
Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.

Ogólne zasady znakowania dróg znakami turystycznymi (sporządzone na podstawie uzgodnień dokonanych przez Polską Organizację Turystyczną z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad)

Obowiązujące przepisy prawne

1. ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej
2. ustawa z 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym
3. rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szcze- gółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem §11 rozporządzenia wymienionego w punkcie 5 głosi:

Organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania:

4) znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych - zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;
W związku z powyższym znaki oznaczające szlaki turystyczne stawiane i utrzymywane są przez właściwe organizacje turystyczne. Natomiast pozostałe znaki turystyczne tj. i to znaki, których stawianie i utrzymanie jest na koszt zarządcy dróg.

Według opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochodowy szlak turystyczny (znak ) nie powinien przebiegać autostradą i drogą ekspresową.
Z załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wynika, iż projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej. Poniżej- propozycje zasad kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji do oznakowania.


Zasady kwalifikowania atrakcji do oznakowania

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

autostrady i drogi ekspresowe:

-z listy UNESCO
-parki narodowe
-inne własne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
Znaki są stawiane nie dalej, niż 40 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (przedstawiciele POT, PTTK, GDDKiA oraz ROT ruchomo w zależności od regionu, z którego wpłynął wniosek)
-pozwolenie- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

pozostałe drogi krajowe:

-z listy UNESCO
-parki narodowe
-inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
Znaki są stawiane nie dalej, niż 30 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
-pozwolenie- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

drogi wojewódzkie:

-atrakcje o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
-atrakcje o znaczeniu wojewódzkim
Znaki są stawiane nie dalej, niż 20 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy ROT
-pozwolenie- Zarząd Województwa

drogi powiatowe i gminne:

-atrakcje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym
Znaki są stawiane nie dalej, niż 15 km/10 km od obiektu

-wniosek: inwestor, projektodawca
-opinia kapituły przy ROT
-pozwolenie-Zarząd Powiatu, Wójt (Burmistrz, Prezydent)