Zrób Test na Prawo jazdy Online za darmo teraz >>


Nazwa
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Grupa znaków
Oznakowanie
B-3Podstawa prawna: Dz.U.2002.170.1393 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Definicja Znaku B-3

Znak B-3 "Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" oznacza:

Znak drogowy B-3 stosuje się na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie może być dopuszczony i zezwala się tylko na wjazd motocykli jednośladowych. Znak ten zabrania wjazdu także motocykli jednośladowych z przyczepą wielośladową.

Przykłady zastosowania znaku