ostrzegawczezakazunakazuinformacyjnetabliczkidodatkowe kierunkuuzupełniające

znaki drogowe we Francjitabliczki Drukuj Email

M1 tabl. odległości

M2 tabl. długości

M3 tabl. kierunkowe

M1
podaje długość odcinka między znakiem a początkiem niebezpiecz.
M1a
podaje odległość do najbliższej stacji paliwa i symbol dystrybutora
M2
wskazuje długość odcinka na którym występuje zagrożenie
M3a
wskaz. położ. (wzgl. znaku)
M3b
wskazuje kierunek do usług wskazanych przez znak, może również podawać odległość
M3d
wskazuje, że znak powyżej, odnosi się do pasa nad którym się znajduje

M4 tabliczki kategorii pojazdu (uczestnika ruchu drogowego)

M4a
dotyczy pojazdów (lub zespołu pojazdów), których dopuszczalna masa całkowita jest mniejsza niż 3,5 tony
M4b
dotyczy autobusów
M4c
dotyczy motocykli oraz motocykli lekkich
M4d1
dotyczy rowerów
M4d2
dotyczy motorowerów
M4e
dotyczy wyszczególnionych użytkowników (np. pojazdów z przyczepami, naczepami)
M4f
dotyczy pojazdów przegubowych, pociągów drogowych i wszystkich pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita jest większa niż...
M4n
wyznacza obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych
M4g
dotyczy samochodów ciężarowych
M4h
dotyczy pojazdów przegubowych, pociągów drogowych i wszystkich pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita jest większa niż.
M4i
dotyczy rolniczych pojazdów silnikowych
M4j
dotyczy pojazdów wyposażonych w łańcuchy śniegowe
M4k
dotyczy pojazdów przewożących towary wybuchowe lub wysoce łatwopalne w ilości określonej przez Postanowienie z 1 czerwca 2001 r. ADR
M4l
dotyczy pojazdów przewożących towary które mogą zanieczyścić wody, rodzaju i ilości określonej przez Postanowienie z 1 czerwca 2001 r. ADR
M4m
odnosi się do pojazdów przewożących towarów niebezpiecznych określonych w Postanowieniu z 1 czerwca 2001 r. ADR
M4p
odnosi się do pieszych
M4q
odnosi się do pojazdów, pojazdów przegubowych, zespołów pojazdów, których długość jest większa niż...
M4r
odnosi się do osi pojazdu o masie większej niż...
M4y
odnosi się do jeźdźców (od 1.06.08)
M4v
odnosi się do wysokości pojazdów, (łącznie z ładunkiem)
M4u
odnosi się do szerokoęci pojazdów, (łącznie z ładunkiem)
M4s
odnosi się do zwierząt pociągowych
M4w
odnosi się do pojazdów holujących przyczepy o DMC powyżej 250 kg
M4x
odnosi się do pojazdów, holujących przyczepy kempingowe lub przyczepy ponad 250 kg, a masa całkowita pojazdów i przyczep nie przekracza 3,5 t
M4t
odnosi się do wózków ręcznych
M4z
rodzaj tunelu w kat. towarów niebezp. (od 1.06 09)

M6 tabliczki do znaków parkingowych

M6aM6bM6dM6fM6gM6h
wskazuje parking dla pojazdów osób niepełnospr.
M6cM6i
wskazuje miejsce parkowania dla pojazdów elektrycznych i ładowania ich baterii
M6e

M5 tabliczki z odległością do "STOP-u"

M7 tabliczki przedstawiające przebieg dróg

M5
wskazuje odległość między znakiem a miejscem gdzie kierowca musi się zatrzymać w związku ze znakiem stop
M7_1
przykład tabliczki na drodze głównej
M7_3
przykład tabliczki na drodze głównej
M7_5
przykład tabliczki na drodze podporządk.

M8 tabliczki dotyczące zatrzymania i postoju

M8a
początek obowiązywania znaku 
M8b
koniec obowiązywania znaku
M8c
kontynuacja
obowiązywania znaku
M8d
kierunek obowiązywania znaku
M8e
kierunek obowiązywania znaku
M8f
kierunki obowiązywania znaku

M9 tabliczki wskazujące

M9a
zagrożenie przelatującymi samolotami
M9b
przejazd kolejowy- zelektryfikowany
M9cM9d
przejście dla pieszych na progu zwalniającym
M9eM9f
M9j_1
tabliczka na zjeździe
M9j_2
tabliczka na podjeździe
M9v_1
napis: "zabronione z wyjątkiem"
M9v_2
napis: "z wyjątkiem"
M9z_1M9z_4M9z_14M9z_16

M10 tabl. z numerem drogi/autostrady

 

M11 tabliczki dotyczące wyjątków

 
M10a
numer drogi/autostr.
M10b
numer węzła drogowego
M10z M11aM11b_1M11b_2

iprzykłady:

      
      
 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google