starożytnośćśredniowieczew XVI i XVIIwiek XVIIIwiek XIXw XIX / XXlata 1918-39po 1945r.


po 1945 r. Drukuj Email
o II wojnie światowej w Polsce eksploatowano 90.981 km dróg o twardej nawierzchni (stan na dzień 31 grudnia 1945 r.), których średnia gęstość wynosiła 29,2 km/100 km. Jednak pomimo to w dalszym ciągu istniały duże dysproporcje co do równomierności sieci na terenie całego kraju. I tak np. w Białostockim wynosiła ona ok. 16, w Warszawskim 25, a we Wrocławskiem 57 km/100 km. Stan techniczny dróg po zakończeniu działań wojennych był bardzo zły- zwłaszcza dróg typu lekkiego i średniego. Ponad połowa wszystkich mostów zostala zniszczona.
rok 1941- Poznań (prawdopodobnie Minikowo) baza przedsiębiorstwa budującego autostradę Poznań- Berlin. Magazyn materiału do budowy autostradyrok 1943- mapa z zaznaczonymi autostradami: istniejącymi, w budowie, zaplanowanymi do realizacji
Do 1946 roku tylko odbudowywano drogi oraz podjęto produkcję materiałów budowlanych na potrzeby drogownictwa. Od roku następnego rozpoczęto stopniowo modernizację starych nawierzchni.
W latach 1950-1955 długość dróg kołowych o twardej nawierzchni wzrosła o 1245 km, co stanowiło tylko część planowanych zadań.
entuzjazm a zarazem ciężka praca drogowców podczas odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych w drugiej połowie lat czterdziestych ub. wieku

W latach 1960-1970 zbudowano lub przebudowano 26 tys. km, przy czym nacisk został położony na drogi lokalne. Radykalne zmiany w systemie organizacji prac drogowych nastąpiły w wyniku współpracy polskiego rządu z ONZ. W ten sposób został opracowany program „Rozwój sieci drogowej”, realizowany w latach 1973-1977. Przez 35 lat zbudowano 54 tys. km nowych, zmodernizowano kolejnych 87 tys. dróg. Ponadto powstało 5 tys. objazdów wokół miast i wsi. W efekcie osiągnięto wzrost gęstości sieci drogowej do 46,8 km/100 km.
W okresie PRL-u wybudowano 127 km autostrad.

"Droga przyszłości" artykuł z 1974 roku zamieszczony w 12-tym (grudniowym) numerze czasopisma "Młody Technik" opisujący ówczesny stan infrastruktury drogowej i zamierzenia na przszłość

W Polsce jest blisko 259.000 km dróg publicznych o twardej nawierzchni (według stanu z 1 stycznia 2009 r.), z czego:
-18.500 to drogi krajowe (761 km autostrad i 450 km dróg ekspresowych);
-28.500 - drogi wojewódzkie;
-114.000 - drogi powiatowe;
-97.500- drogi gminne.
W ciągu 2009 r. oddano do użytku:
-86,7 km autostrad;
-77,5 km dróg ekspresowych.
Według stanu z 1 stycznia 2010 r., w fazie realizacji jest:
-617,2 km autostrad;
-444,8 km dróg ekspresowych.

 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google