ostrzegawczezakazunakazuinformacyjne kierunkuuzupełniającetabliczkidodatkowe poziomeświetlne


znaki zakazu Drukuj Email
B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2
zakaz wjazdu
B-3
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a
zakaz wjazdu autobusów
B-4
zakaz wjazdu motocykli
B-5
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-6
zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-7
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-8
zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-9
zakaz wjazdu rowerów
B-10
zakaz wjazdu motorowerów
B-11
zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-12
zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-13
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13a
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-14
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
B-15
zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
B-16
zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
B-17
zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
B-18
zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
B-19
zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
B-20
stop
B-21
zakaz skręcania w lewo
B-22
zakaz skręcania w prawo
B-23
zakaz zawracania
B-24
koniec zakazu zawracania
B-25
zakaz wyprzedzania
B-26
zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-27
koniec zakazu wyprzedzania
B-28
koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-29
zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-30
koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-31
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B-32
stój - kontrola celna
B-33
ograniczenie prędkości
B-34
koniec ograniczenia prędkości
B-35
zakaz postoju
B-36
zakaz zatrzymywania się
B-37
zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38
zakaz postoju w dni parzyste
B-39
strefa ograniczonego postoju
B-40
koniec strefy ograniczonego postoju
   
 B-41
zakaz ruchu pieszych
B-42
koniec zakazów
B-43
strefa ograniczonej prędkości
B-44
koniec strefy ograniczonej prędkości
 
1.Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2.Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3.Znak zakazu umieszczony pod znakiem oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4.Znak zakazu umieszczony pod znakiem oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku lub , z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5.Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
 - - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
 -- odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6.Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7.Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków ÷ mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
8.Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:,,, i podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
9.Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:,,,,,,, i .

przykłady:

odmiany znaku B-32 ("stój")

stój-
pobór opłat
stój-
kontrola drogowa
stój-
wjazd na prom
stój-
sygnalizacja uszkodzona
stój-
rogatka uszkodzona
stój-
kontrola graniczna

kompilacje znaków B-3 ÷ B-14 ("zakaz wjazdu określonych pojazdów")

zakaz wjazdu wszelkich pojazdów silnikowychzakaz wjazdu ciągników i pojazdów zaprzęgowych zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub zapalnymi oraz materiałami mogącymi skazić wodęzakaz wjazdu pojazdów jednośladowychzakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów

tabliczki i napisy na znaku B-35 ("zakaz postoju")

zakaz postoju ponad 15 minut zakaz postoju w godzinach od 7 do 19zakaz postoju w godzinach od 7 do 19 na czas dłuższy niż 15 minutzakaz postoju w określonych dniach i godzinachzakaz postoju na jezdnizakaz postoju w określonych godzinach na czas dłuższy niż 5 minut

ograniczenia

Zakazy wyrażone znakami mogą być ograniczane w dwojaki sposób:
1.poprzez określenie czasu w jakim zakaz obowiązuje, podając pełne godziny jego trwania: np. "w godz. 16—19”, "w godz. 21—6" ,
2.poprzez określenie uczestników ruchu na których nałożono zakaz.
Wyjątków takich nie można stosować do znaków: B-13, B-13a, B-14, B-15, B-16, B-17, B -20, B-29, B-31, B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43. Informacje precyzujące znaczenie znaku zakazu, w szczególności informujące, jakich pojazdów znak dotyczy, np. podające ich rodzaj lub masę, należy umieszczać na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku.
Dla wyłączenia z zakazu pewnych uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, stosuje się zwrot „Nie dotyczy,.,". Napisy powinny konkretnie określać rodzaj pojazdów lub uczestników ruchu. Nie dopuszcza się stosowania sformułowań ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego".
Jeśli zachodzi potrzeba objęcia zakazem uprawnionych osób niepełnosprawnych które na podstawie przepisów nie podlegają dziewięciu znakom (B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39), to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Dotyczy także niepełnosprawnych"
B-1a
zakaz ruchu w określonych godzinach
B-1b
zakaz ruchu pojazdów zasilanych gazem
B-1c
inny sposób wyrażenia zakazu
B-1b. Lepszy, gdyż zrozumiały dla cudzoziemców
B-1d
zakaz ruchu dotyczący wszystkich pojazdów
B-1e
wyłączenie z zakazu określonych uczestników ruchu
B-1f
tak ogólnikowych sformułowań nie wolno używać

 

 
B-7a
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie
znak zakazu B-20 "stop" na pomarańczowym tle ostrzegający o zbliżaniu się do miejsca zatrzymania symbol stosowany
na znaku B-39
(parkometr)
symbol stosowany
na znaku B-39
(zegar -wkłada się za przednią szybę samochodu)
symbol stosowany
na znaku B-39
(bilet -wkłada się za przednią szybę samochodu)

Znak uprzedzający F-6 umieszczony przed skrzyżowaniem na którym widnieje znak (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) oraz tabliczka "nie dotyczy autobusów" nie jest może ewidentnie błędnym oznakowaniem, ale wprowadza u kierowców niepotrzebne wątpliwości. Przecież wiadomo z samej definicji znaku , że nie dotyczy on autobusów.
Po co więc to podkreślać tabliczką i powodować, że kierowcy autobusów będą mieli dylematy typu: "czy wolno jechać gdy tabliczki nie ma"...

Ponieważ w internecie, prasie, wśród fachowców, non stop pojawia się ten problem- uprzejmie wszystkich informuję:
Znak dotyczy tylko (pokreślam- tylko) samochodów ciężarowych o d.m.c. przekraczającej 3,5 t, oraz "pokrewnych" im pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o wymienionej masie, a także- bez względu na ich d.m.c.- wszelkich ciągników samochodowych, ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
Aby na rzeczonej krzyżówce zabronić wjazdu także autobusom, należy użyć znaku jak na zamieszczonym wyżej zdjęciu

  
 Może nie jest to wielkie przestępstwo, ale skoro liternictwo na znakach zostało ustalone odpowiednimi przepisami, należy tych norm przestrzegać.
"Szóstka" musi być wyraźnie mniejsza a całość napisu wykonana grubszymi czcionkami.
Literka "t" nie może znajdować się tak wysoko. Jej miejsce jest na równym poziomie z całym napisem.
 
 Zatoczka przed szkołą.
U wylotu zatoczki znak B-2 "zakaz wjazdu". Prawidłowo. Ustawienie znaku jest jednak dość kontrowersyjne. Znajduje się on za płotem tzn. na dziedzińcu szkolnym.
U wlotu zatoczki natomiast- całkowicie błędne oznakowanie.

informacje dla osób jeżdżących dłużej...

Od osób które pamiętają przepisy sprzed 2002 r. otrzymuję często pytania wiążące się z dylematami dotyczącymi obowiązywania znaków B-35 (zakaz postoju) i B-36 (zakaz zatrzymywania się). Specjalnie dla nich opracowałem tabelę w której (mam nadzieję) znajdą wyjaśnienie swych wątpliwości.

 do roku 2002od roku 2002 i obecnie
 obszar niezabudowanyobszar zabudowanyobszar zabudowany i niezabudowany
 

postój lub zatrzymanie na chodniku (lub poboczu)
dozwolone

postój lub zatrzymanie na chodniku (lub poboczu)
niedozwolone

 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google