ostrzegawczezakazunakazuinformacyjne kierunkuuzupełniającetabliczkidodatkowe poziomeświetlne


tabliczki do znaków Drukuj Email
T-1
tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1a
tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1b
tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2
tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3a
tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4
tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5
tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6a
tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b
tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6c
tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7
tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-8
tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-12
tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13
tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14
tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
(na rys.- miejsce częstych potrąceń pieszych)
T-15
tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16
tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-9
tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10
tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
D-11
tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-17
tabliczka wskazująca granicę państwa
T-18
tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19
tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
T-20
tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21
tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22
tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23a
tabliczka wskazująca motocykle
T-23b
tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
T-23c
tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
T-23d
tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
T-23e
tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
T-23f
tabliczka wskazująca autobusy
T-23g
tabliczka wskazująca trolejbusy
T-23h
tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
T-23i
tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi
T-23j
tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
T-24
tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25a
tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c
tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26
tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-27
tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

T-28
tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29
tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-31
tabliczka wskazująca
kategorię tunelu
T-32
tabliczka wskazująca minimalny odstęp
od poprzedzającego pojazdu
T-33
tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
T-34
tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną

i przykłady:

n odmiany tabliczki T-14 ("miejsce częstych wypadków")

T-14a
tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami
T-14b
tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych
T-14c
tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z tramwajami
T-14d
tabliczka wskazująca przejazd kolejowy na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstania wypadków

n odmiany tabliczki T-30 ("sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni")

T-30a
oznacza postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika
T-30b
oznacza postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika
T-30c
oznacza postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika
T-30d
oznacza postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika
T-30e
oznacza postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika
T-30f
oznacza postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika
T-30g
oznacza postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika
T-30h
oznacza postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika
T-30i
oznacza postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika

odmiany tabliczek T-6 ("rzeczywisty przebieg dróg")


umieszczane na drodze z pierwszeństwem

T-6a (1)T-6a (2)T-6b (1)T-6b (2)T-6b (3)T-6b (4)T-6b (5)

umieszczane na drodze podporządkowanej

T-6c (1)T-6c (2)T-6c (3)T-6d (1)T-6d (2)T-6d (3)T-6d (4)

odmiany tabliczki T-31 ("kategoria tunelu")

T-31a
tunel kategorii "A"
T-31b
tunel kategorii "B"
T-31c
tunel kategorii "C"
T-31d
tunel kategorii "D"
T-31e
tunel kategorii "E"

nowe tabliczki do znaku A-30 ("inne niebezpieczeństwo")

    
 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google