ostrzegawczezakazunakazuinformacyjne kierunkuuzupełniającetabliczkidodatkowe poziomeświetlne


znaki poziome Drukuj Email
P- 1
linia pojedyncza przerywana
P- 2
linia pojedyncza ciągła
P- 3
linia jednostronnie przekraczalna
P- 4
linia podwójna ciągła
P- 5
linia podwójna przerywana
P- 6
linia ostrzegawcza
P- 7a
linia krawędziowa przerywana
P- 7b
linia krawędziowa ciągła
P- 8a
strzałka kierunkowa na wprost
P- 8b
strzałka kierunkowa do skręcania
P- 8c
strzałka kierunkowa do zawracania
P- 9
strzałka naprowa-
dzająca
P- 10
przejście dla pieszych
P- 11
przejazd dla rowerzystów
P- 12
linia bezwzględnego zatrzymania
- stop
P- 13
linia warunkowego zatrzymania
złożona z trójkątów
P- 14
linia warunkowego zatrzymania
złożona z prostokątów
P- 15
trójkąt podporządko-
wania
P- 16
napis stop
P- 17
linia przystankowa
P- 18
stanowisko postojowe
P- 19
linia wyznaczająca pas postojowy
P- 20
koperta
P- 21
powierzchnia wyłączona
P- 22
BUS
P- 23
rower
P- 24
miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
P- 25
próg zwalniający
1.Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2.Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej.
3.Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4.Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

i przykłady:

n znaki podłużne- linie

 
     
                
P-1a P-1b P-1c P-1d P-1e P-2a P-2b P-3a P-3b P-4 P-5 P-6 P-6a P-7a P-7b P-7c P-7d

n strzałki

P-8aP-8bP-8c P-8d P-8e P-8f P-8g P-8h P-8i P-9a P-9b

P-8i
strzałka kierunkowa do jazdy na wprost i zawracania
P-8e
strzałka kierunkowa do jazdy na wprost i skrętu w lewo
P-8f
strzałka kierunkowa do jazdy na wprost i skrętu w prawo
P-8g
strzałka kierunkowa do skrętu w prawo i w lewo
P-9b
strzałka naprowadza-
jąca
linia ostrzegawcza naprowadza-
jąca
znak B-33 -
ograniczenie prędkości- jako znak poziomy
znak A-17 -
dzieci- jako znak poziomy
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe wykonywane jako bierne oraz aktywne (z własnym źródłem zasilania)
elementy barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej
przejście dla pieszych na progu zwalniającymprzejście dla pieszych w formie czerwonej maty z białymi pasami
środkowy pas ruchu oznaczony kolorem czerwonym jest przeznaczony dla pojazdów oczekujących na możliwość skrętu w lewo
pas rozdzielający drogę jednojezdniową na części przeznaczone dla ruchu w przeciwnych kierunkach pobocza drogi oznakowane czerwonym kolorem
poprzeczne pasy zwalniające towarzyszące ograniczeniu szybkości wprowadzanemu przez znak pionowy B-33pas z wypukłościami umieszczony na chodniku przed przejściem dla pieszych (z myślą o osobach niewidomych i słabo widzących)
przejście dla pieszych podczas XVI Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2010 r. niezły pomysł- napis na znaku "przejście dla pieszych"

"kocie oczka" i "wilcze ślepia"

most drogowy przez zalew rz. Warty w Międzychodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Na linii krawędziowej ciągłej (P-7b) widoczne punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka)aktywne elementy odblaskowe ostrzegające dziką zwierzynę odbijają padające światło reflektorów samochodowych na teren przydrożny, przeważnie pod kątem prostym do jezdni (wilcze ślepia)

 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google